Aitäh vastuste eest. 

Viimase viktoriini „Meie Virumaa“ (küsimused koostas Pilvi Põldmaa SA Virumaa Muuseumid)  head vastused saatsid Aime Kinnep, Ilor Teeväli ja Reet Markin.

Loosi tulemusel saab selle kuu ja kogu viktoriini heade vastuste eest auhinnaks kinkekaardi Ilor Teeväli.

Nüüd teeme väikese vaheaja viktoriinis, püüame jätkata 2021.aasta juba uues vormis.  Teie ettepanekud viktoriini vormi ja sisu kohta on teretulnud.

Paremat uut aastat!

Hoidke end.

Viktoriin Meie Virumaa detsembrikuu vastused

Viktoriini “Meie Virumaa” detsembrikuu vastused

1. Virumaa Muuseumi kogus on Rakvere kellassepale Johannes Eduard Aavikule kuulunud reklaamkell (RM 3305 Aj 1367), mille kõrgus on 87 cm ja laius 57 cm. Kuna Aavik tegi kellassepatööd pika aja vältel, siis on kell rippunud ka erinevates kohtades.
Küsimus: Millistel aadressidel asusid Aaviku kellassepaärid?

Vastus: J.E.Aavik avas ajavahemikul 1910-1917.a. kellassepaäri oma isa mölder Aaviku majas, Tõusu tn.8. Juba seal oli ukse kõrval sama kell. 1920.ndatel aastatel pidas äri Pikk tn. 50, siis oli kell paraadukse kõrval, ust vaadates vasakul pool. 1927.a. ostis maja ja viis oma äri üle Pikk tn. 53, kus seadis üles jälle sama kella. Kell oli väljas EW iseseisvusaja lõpuni.
https://www.muis.ee/museaalview/2021704


2. Virumaa Muuseumide kogus on arvukalt Richard Sagritsa kunstiteoseid, aga ka esemeid, dokumente ning fotosid. Valdav enamus neist on arvele võetud tulmenumbriga RM 6343 ja fotod RMF 1575. Mitmetes kunstitöödes on R. Sagrits kujutanud oma pere koera. Samuti on koer mitmetel fotodel, küll koos pererahvaga või laagrilastega, kes tema sünnipäevale tulnud.
Küsimus: Mis on selle legendaarse koera nimi?

Vastus: Kaaro
RM 6343 K 338:162, RM 6343 K 338:513-515, 888-894, 955 https://www.muis.ee/museaalview/2803339; https://www.muis.ee/museaalview/2809775
RM 6343 Aj 904:172, RM _ 6343 Aj 904:188; RMF 1575:46-56, 71-72, 315-319, 682-683.


3. Muuseumikogus säilitatakse rahvusvahelise politseiorganisatsiooni IPA varrukaembleemi, kusjuures Eesti on esimene riik, kus hakati IPA embleemi varrukal kandma alates 2019.a. sügisest.
RM _ 7105:1 Aj 1868:1
Küsimus: Mis keeles on IPA embleemil olev moto?
Vastus: Esperanto keeles. https://www.muis.ee/museaalview/3935296


4. Palmse mõisast on leitud Palmse mõisa kaart, mis on harukordne oma suuruselt (kõrgus 4212 mm, laius 3800 mm) ja detailitäpsuselt. Kuna kaart oli kahjustunud ja oma raskuse tõttu ei olnud tema eksponeerimine seinal otstarbekas, siis 2019.a. kaart konserveeriti ja paigutati hoidlasse ning Palmses on võimalik näha kvaliteetset koopiat.

RM 7045 Ar1_2099:1
Küsimus: Mis aastatel on kaart koostanud ja kes oli koostaja?

Vastus: Kaart on dateeritud 1859 – 1864, koostaja Carl August Jürgens
https://www.muis.ee/museaalview/3373773


5. Küsimus: Kuidas nimetati nahkvöö külge kinnitatud ümarate servadega ja nelinurkseid kaunistusi, mis olid iseloomulikud Kirde-Eestile ja Kodaverele enne 19. saj teist poolt. (Astel.E 1998, Eesti vööd)
Vastus: Sirgad, sirkadega vöö https://www.muis.ee/museaalview/524465
Lahenduse käik:
Nimetuse lahtrisse: Vöö; Koht: Kodavere. Vasteks tuleb ERM kogust 7 vastet.