Valmis e-kogumik IV üle-virumaalise noorte kodu-uurimiskonkursi tööde kokkuvõtetest

Suur tänu koolidele, kelle õpilased võtsid sel aastal osa üle-virumaalisest noorte kodu-uurimiskonkursist ja andsid nõusoleku oma
töödest kokkuvõtted avaldada. Avaldatud on 35 õpilastöö kokkuvõtted, lisaks ka 15 õpilaste kogutud lood.
Kogumiku toimetas ja kujundas Eve Kangur.
Loodame, et kogumik aitab noori ja juhendajaid oma teemade valikul ja uurida edaspidi eelnevate tööde materjale arhiivis.
Samuti võib pakkuda huvi teistele koduloohuvilistele.
Head uurimist

Marge Lepik
projektijuht