Virumaa laule ja lugusid

Viru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöös valmis Ingrid Rüütli koostatud kahest plaadist koosnevale kogule „Virumaa rahvalaule ja pillilugusid“ täienduseks raamat „Virumaa laule ja lugusid“. Raamat  koos plaatidega jätkab sarja“ Mis on jäänud jälgedesse…“, milles avaldatakse eesti folkloristide kogutud rahvaluulet Eesti erinevatest piirkondadest.

Toimetas Janika Oras ja kujundas Krista Saare.

Ilmus Ingrid Rüütli koostatud plaadikogu Virumaa rahvalaule ja pillilugusid

Viru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöös valmis Ingrid Rüütli koostatud kahest plaadist koosnev kogu „Virumaa rahvalaule ja pillilugusid“. Heliväljaande 48-leheküljelises tekstivihikus  leiduvad lisaks andmetele kogujate ja esitajate kohta ka laulude sisukokkuvõtted eesti ja inglise keeles.

Väljaanne tutvustab virulaste lauluvara, mis oli käibel veel 20.sajandi alguses.  Regilaulude kõrval  leidub erinevaid uuemaid laule. Plaatidelt saab kuulata ka kandlel, parmulillel, vilepillil ja karmõškal mängitud lugusid ning kitarri saatel esitatud laule.

Laule ja pillilugusid esitavad paarikümne laulja ja pillimehe seas  veel tänapealgi tuntud Anna Kaskmann, Velli Elhi, Villem Viirmann, Vilma Proodel, Oskar Surva , Ruuben Kesler jt.

Toimetas Janika Oras ja kujundas Krista Saare.

Plaatide väljaandmist toetasid Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Lisaks saab tutvuda siit

Virumaa vanad

  • Valikuga Virumaa vanadest lastemängudest saate tutvuda siit
  • Valik Virumaa vanadest vaimujuttudest siit
  • Valik lugudest kogumikust „Virumaa kalendripärimus“: siit

Simuna kihelkonna pärimus

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud trükis „Simuna kihelkonna pärimus” on koostatud  Simuna kihelkonna pärimuskultuuripäeval (Rohu 16.06.2018) kõlanud ettekannete ning arhiivimaterjalide põhjal. Trükise koostajad: MTÜ Viru Instituut ja MTÜ Rohu Park.

Raamatu veebiversioon asub siin (pdf-fail)

Uus Vana Kannel

2018. aasta novembri lõpus esitleti Narva Vaba Lava teatrikeskuses akadeemilise regilauluväljaande „Vana Kannel“ Vaivara ja Narva köidet ning Viru pulmalaulude veebiväljaannet.

„Vana Kandle“ XII köide sisaldab Vaivara kihelkonnast ja Narva linnast kogutud regilaule. Tekstiosa koostasid Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal Ruth Mirov ja Kanni Labi, viisiosa Ingrid Rüütel. Toimetajateks olid Kanni Labi ja Janika Oras. Köites on avaldatud 1525 lauluteksti, sissejuhatavas osas tutvustatakse Vaivara kihelkonna ja Narva linna ajalugu, regilaulude murdekeelt, laulude kogujaid, laulikuid ja regiviise.
Väljaande näidislehekülgedega saab tutvuda veebiaadressil siit.

Virumaa vanad vaimujutud

2015. aasta kevadel ilmus Viru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös Mall Hiiemäe raamat „Virumaa vanad vaimujutud“, milles tutvustatakse meie rahvausu vaimolendeid, metshaldjaid ja vetevaime, hoonehaldjaid ja laevahaldjaid, surnuvaime ja kodukäijaid, koerakoonlasi ja luupainajaid, libahunte ja tonte, nagu neid teati ja tunti Virumaal. Igast vaimolendist esitatakse esmalt lühikirjeldus ning siis mitmekülgne valik tekstinäiteid Eesti rahvaluule Arhiivist.

Raamatu on koostanud ja toimetanud Mall Hiiemäe, illustreerinud Mari Hiiemäe, kujundanud ja küljendanud Pille Niin.

Raamatu ilmumist on toetanud Virumaa pärimuskultuuri programm, Eesti Kultuurkapital ja eraisikud. Raamatuid jaotati instituudi poolt Virumaa haridus- ja kultuuriasutustele.

Raamat on läbimüüdud.

Virumaa vanad vaimujutud

Ida-Viru rahvakultuurist

2013. aasta lõpul ilmus teine, täiendatud trükk Ingrid Rüütli koostatud raamatust “Ida-Viru rahvakultuurist”. Kogumiku artiklid on kirjutatud oma ala teadlase poolt ning on määratud kõigile meie rahva kultuurist ja ajaloost huvitatutele, ennekõike aga idavirumaalastele ja nende järglastele.

Kogumiku käsitlused näitavad Ida-Virumaa rahvakultuuri eripära, samuti selle suhteid naaberaladega ning kohta eesti kultuuritervikus. Kogumik on pühendatud vanemale, suulisele kultuurile. Kirjaliku kultuuri ja hariduse ajalugu Ida-Virumaal vääriks omaette käsitust. Mahuka koguteose andis välja Viru Instituut ning toetasid Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

Ida-Virumaa rahvakultuurist

Virumaa vanad lastemängud

2012. a ilmus Viru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös raamat “Virumaa vanad lastemängud”.
Kogumiku koostaja Mall Hiiemäe on ära teinud tänuväärt töö ja koondanud kaante vahele 140 lehekülje jagu erinevate ajastute laste mänge nii lääne- kui ida poolselt Virumaalt.

Huvitavaks teevad raamatu ka Mari Hiiemäe illustratsioonid. Kujundajas ja küljendajas Pille Niin.
Raamatus avaldatud tekstid pärinevad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest.

Raamatu ilmumist toetas Virumaa pärimuskultuuri programm, Eesti Kultuurkapital ja kohaliku omaalgatuse programm. Raamatud jaotati instituudi poolt Ida-ja Lääne-Viru haridus- ja kultuuriasutustele.

Raamatut saab lähemalt sirvida siit

Mall Hiiemäe "Virumaa vanad lastemängud"

Viru pulm

2012. a ilmus Viru instituudil Eesti Muusikaakadeemia tudengi Mari Mäe eestvedamisel helisalvestis ”Viru pulm”. Plaadil on 1938 a. Riigi Ringhäälingus salvestatud Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud.

Esitajateks pruudipoolsed: Eeva Talsi (pruut), Leanne Barbo (laulik), Mari Mae (pruuttüdruk), Mihkel Roolaid (noorikuvend), Karoliina Kreintaal (kaasanaine), peiupoolsed: Villu Talsi (peig), Janika Oras (mõõgaema), Timo Kalmu (mõõgaisa), Jaanika Ventsel (kaasanaine), pillilood: Ruuben Kesler. Kujundaja Karmen Vananurm.

CD plaadi ilmumist toetas Virumaa pärimuskultuuri programm. neid jaotati instituudi poolt Ida- ja Lääne-Viru haridus- ja kultuuriasutustele.