Hea kodulehe külastaja, aja loo huviline, oleme koondanud instituudi kodulehel rubriiki Muuseumid muuseumide esindajatele, kodu-uurijatele ja lihtsalt huvilistele vajaliku info, abistamaks Virumaa väikemuuseume ja kodu-uurijaid. Sellesse rubriiki ootame ürituste, trükiste ja muid teateid, mida võiks jagada kõikidele huvilistele just meie kodulehe kaudu.

Rubriigi eesmärk on aidata kaasa kodu-uurimisega tegelejatele teave jagamisel ja koostöö arendamisel Virumaal.

2019. a koguti Virumaa erinevate muuseumide (sh väike-, talu, tuba ja töökoda ning koolimuuseumid) ja kodu-uurijate kohta andmeid valdade kultuurispetsialistidelt, lisaks aitas kaasa SA Virumaa Muuseumidest Pilvi Põldma, kuid siiski ei ole saadud täit ülevaadet Virumaal tegutsevatest muuseumidest, seetõttu ootame veel täiendusi e-postiga marge@viruinstituut.ee.

Muuseumide tegevust Eestis reguleerib muuseumiseadus ja selle rakendusaktid.

 • Muuseumivaldkonna arengut Eestis koordineerib Muinsuskaitseamet.
 • Muuseumitöötajaid koondab Eesti Muuseumiühing, kes korraldab muuseumitöötajate koolitusi, maikuus toimuvat iga-aastast muuseumiööd, muid ühiseid üritusi.
 • Eesti Muuseumiühing annab välja veebipõhist ajakirja Muuseum.
 • Muuseumide Infosüsteem (MuIS) on veebipõhine keskkond muuseumikogude üle arvestuse pidamiseks, nende haldamiseks ja muuseumides leiduva informatsiooni kättesaadavaks tegemiseks nii erialaspetsialistile kui kõigile teistele huvilistele. Süsteemi kasutamine on kõigile muuseumidele (olenemata omandivormist) tasuta, kuid liitumisel võtab muuseum endale kohustuse, et kasutab MuISi vastavalt kasutuslepingus kokkulepitule, muuseumiseadusele (laieneb osaliselt) ja selle alusel antud määrustele ning järgib teisi kehtestatud juhiseid.
 • Nõuandeid ja soovitusi muuseumikogu dokumenteerimiseks ja korraldamiseks võib saada SA Virumaa Muuseumid kogude töötajatelt kogud@svm.ee, telefon 32 25 501.

Raamatukogudelt uurijaile

Huvitavat ja kasulikku infot uurimistöödeks (arhiivid jm andmebaasid) leiab

Eesti Kodu-uurijate Seltsi kodulehelt, kus on ka peale info viited allikatele, samuti artiklite andmebaasis ISE ja Eesti Genealoogia Seltsi kodulehelt, abimaterjali ka http://www.genealoogia.ee/viljandi/.

* MUUSEUMID VIRUMAAL

ka muuseumitoad, -talud ja koolimuuseumid (seisuga 26.08.2022)

RAKVERE

HALJALA VALD

Ilumäe külamuuseum

Vanapere, Ilumäe küla, Haljala vald, 45414 Lääne-Viru maakond
tel +372 323 4155

KADRINA VALD

VINNI VALD

Põllutööriistade muuseum Roelas

Järve 1, Roela alevik 46602
kontakt: tel 513 0553
e-post: tiina.alavere@gmail.com.
Avatud: kokkuleppel

Kadila ajalootoad

Pärna 3, Kadila küla Vinni vald

VIRU-NIGULA VALD

Viru-Nigula Koduloomuuseum

Rataskaevu 1, Viru-Nigula alevik Viru-Nigula vald

Kunda Tsemendimuuseum

Jaama 11, Kunda linn Viru-Nigula vald

VÄIKE-MAARJA VALD

KOHTLA-JÄRVE

Ukraina muuseum

Pisuhänna 6-14, Kohtla-Järve linn
FB leht

NARVA

SILLAMÄE

NARVA-JÕESUU

ALUTAGUSE VALD

JÕHVI VALD

TOILA VALD

LÜGANUSE VALD

Ootame täiendavat infot  veel nimetamata muuseumide kui ka järgmiste muuseumide kohta 

KOOLIMUUSEUMID

   • Vinni-Pajusti Gümnaasiumi koolimuuseum

  Tammiku 9 Vinni alevik 46601
  kontakt: Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kantselei tel 32 70 801,
  koduleht: http://www.vpg.edu.ee [1]
  Avatud: kokkuleppel

   • Lasila Põhikool (Baeri tuba)
   • Sõmeru Põhikool
   • Uhtna Põhikool
   • Tapa Gümnaasium (ajaloonurk)
   • Aseri Kool (ajalootuba)
   • Kohtla-Järve Ahtme Põhikool
   • Kohtla-Järve Järve Kool
   • Jõhvi Põhikool
   • Lüganuse Kool
   • Kiviõli 1. Keskkool
   • Kiviõli Vene Kool
   • Kohtla-Nõmme Kool
   • Toila Gümnaasium