Aitäh vastuste eest.

Viktoriini „Meie Virumaa“  aprillikuu küsimustele saatsid head vastused Liisa Digmann, Aili Kinnep, Liis Lõune, Ivika Piik, Ilor Teeväli, Reet Markin, Eneli Birnbaum, Marju Arold.

 Seekord saab auhinna (M. Hiiemäe raamat “Virumaa kalendripärimus“) Ilor Teeväli.

 Edu järgmistes viktoriinides.

Viktoriin Meie Virumaa aprillikuu vastused

1.       Nimetage  Virumaa  asula (asustusüksus) nime, mis on seotud Kalevipojaga.

Vastus: Rakvere (Rakover), Koeravere, Laekvere (varem Laivere, Loikvere), Lihalõpe (hobuse liha), Soigu ( soikus), Tudu ( jäi tuduma), Neeruti (hobuse neerud), Punasoo ( hobuse veres).

2.       Millest on rahvapärimuse põhjal saanud alguse Rakvere Kolmainu kiriku juures olev allikas?

Vastus: Kalevipoja higist

3.       Nimetage, mis esemed on  fotol.  Millise töö juures neid kasutati?

Vastus:  Võrgukupud. Kasutati kalavõrkude jaoks võrguujukitena

4.       Nimetage, millise tööriista kaheksa osa seas  on  nina, pale, silm ja kand. Millise töö juures seda riista kasutati? Kas ja kus kasutatakse veel tänapäevalgi  seda tööriista?

Vastus: Kirves. Kasutati puidu raiumiseks, tahumiseks, lõhkumiseks. Muistsest ajast saadik on kasutatud ka relvana ja rituaalse või heraldilise sümbolina. Ka tänapäeval kasutatakse kodumajapidamistes puude lõhkumiseks.

5.       Mis tööd tehakse juuresoleval vanal fotol? Kas tänapäeval on veel seda tööriista vaja?

Vastus: Tehakse haokubusid. Tänapäeval seda tööriista vaja ei lähe.

6.       Mis on tökat? Millest ja kuidas seda vanasti valmistati?

Vastus: Tökat (ka nimetusega kasetõrv, ladina Pix liquida) on kasetohust valmistatud tõrv, mida kasutati hobuserakmete ja vankrimäärdena, samuti nahksaabaste ja suuskade tõrvamiseks. Kasekoorest valmistatud kasetõrva on kasutatud ka rahvameditsiinis ekseemi  ja psoriaasi ravimisel.
Eestis on tõrva põletatud peamiselt kolmel moel: tõrvaaukudes ehk -haudades, kummuli keeratud pajas ning erilistes tõrvaahjudes.
Kasekoores sisalduva tõrva kättesaamiseks kuumutati kasetohtu õhukindlas ruumis.Toht pidi olema kuiv ja puhas. Samblast ja muust prahist puhastatud tohutükid asetati patta serviti, et tökat paremini välja nõrguda saaks. Paja peale tehti veidi väiksem tuli kui tõrvapõletamise puhul.

7.       Millega on   järgmised isikud  end Virumaa kultuurilukku jäädvustanud. Nimetage tegevus ja koht, kus nad tegutsesid.

Vastus:

a)      Naarismaa Tiidu, elukoht:  Iisaku kihelkond, Muraka raba, Kaasiksaare. Oli küla suurim jutumees ( 1920-1930ndatel).

b)      Puu-Jaagup , kodaniku nimega Jaagup Puu (1879-1964), luiskelugude vestja, Viru-Jaagupi kihelkond.

c)       Hulja Uude, kodaniku nimega Gustav (Kustav) Udeberg (1862-1943), Kadrina kihelkond, Undla vald, Hulja küla, näitlejasoonega külafilosoof.