Valmis e-kogumik VI üle-virumaalise noorte kodu-uurimiskonkursi tööde kokkuvõtetest

Suur tänu koolidele, kelle õpilased võtsid sel aastal osa üle-virumaalisest noorte kodu-uurimiskonkursist ja konverentsist ja andsid nõusoleku oma töödest kokkuvõtted avaldada.

Suur tänu õpilastele omapäraste tööde eest. Loodame, et  neist  saavad tulevikus ka teised uurijad abi.  Avaldatud on 31 õpilastöö kokkuvõtted.

Kogumiku toimetas ja kujundas Eve Kangur.

Loodame, et kogumik aitab noori ja juhendajaid oma teemade valikul ja uurida edaspidi eelnevate tööde materjale arhiivis.

Samuti võib pakkuda huvi teistele koduloohuvilistele.

Head  tutvumist

Marge Lepik
projektijuht