Kontaktid

Juriidiline aadress:
F. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Registrikood: 80274409

Aivar Surva
juhatuse esimees, tegevjuht
tel 505 9716
aivar@viruinstituut.ee

Marge Lepik
projektijuht
tel 505 4319
marge@viruinstituut.ee

MTÜ Viru Instituudi Liikmed:


Ingrid Rüütel, Riho Breivel, Urmas Tamm, Urmas Majajääs, Kaarin Veinbergs, Aivar Surva, Kaja Toikka, Hilje Pakkanen, Marge Lepik, Ervin Lember, Kristen Suokass, Ene Raudar
Juhatuse esimees: Aivar Surva
Juhatuse liikmed: Aivar Surva, Kaja Toika, Hilje Pakkanen.


MTÜ Viru Instituut järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid http://ngo.ee/eetikakoodeks .

Viru Instituut Facebookis

Vardjad

Viru Instituudi Virumaa kultuuripärandi/vaimukultuuri vardja statuut

Eesmärk: Virumaa kultuuripärandi vardja (hoidja) nimetusega tunnustatakse isikut, kes on panustanud oluliselt ja pika-ajaliselt Virumaa kultuuriloo uurimisele, jäädvustamisele ja tutvustamisele.

Ettepanekuid tunnustuse määramiseks saavad esitada üks kord aastas instituudi liikmed ja koostööpartnerid Virumaalt.

Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse instituudi juhatusele vabas vormis, kus on kirjas järgmised andmed: kellele taotletakse, mille eest, kui on teada, siis ka taotletava andmed (aadress, kontaktandmed), esitaja andmed (nimi, aadress, kontaktandmed), taotluse esitamise kuupäev .

Taotlus esitatakse elektrooniliselt instituudi juhatusele hiljemalt 1. maiks e-posti aadressil aivar@viruinstituut.ee)

Tähtaegselt laekunud kandidaatide seast tehakse valik instituudi juhatuse koosolekul.

Virumaa Kultuuripärandi/vaimukultuuri vardjaks nimetatakse isik, kes on kogunud üle poole juhatuse häältest.

Virumaa kultuuripärandi vardja nimetust saab ühele isikule omistada ainult üks kord.

Aunimetus kuulutatakse välja ning antakse üle tänukiri koos paekivist meenega tänuüritusel.

Virumaa kultuuripärandi/vaimuvara vardjad

2017.a märts

esimeseks Virumaa vaimuvara vardjaks tunnistati kauaaegne Virumaa vaimuvara hoidja ja talletaja Eesti kirjandusmuuseumi teadur ja folklorist Mall Hiiemäe.

http://virumaateataja.postimees.ee/4060323/virumaa-vardja-meenega-tunnustati-folklorist-mall-hiiemaed

https://viruinstituut.ee/2017/04/


2021.a mai

tunnustati rahvakultuuri uurijat Ingrid Rüütlit kui Virumaa kultuuripärandi vardjat, kes on aastakümneid tegelnud Virumaa, sh Lahemaa rahvakuultuuri uurimise ja tutvustamisega: ilmunud on teaduslikud väljaanded, kogumikud, ülevaated.

https://viruinstituut.ee/ingrid-ruutel-virumaa-kultuuriparandi-vardjaks/