Virumaa pärimuslood videotes

Viru Instituut soovis jäädvustada Virumaa vaimse pärandi vardja Mall Hiiemäe loenguid, et neid saaks kuulata nii lasteaialapsed kui eakad, kasutada õppevarana õpetajad. Ettevõtmine on alguseks tulevastele videosalvestustele Virumaa kultuuripärandi tundjatega.

Mall Hiiemäe töötab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis vanemteadurina. Loengusari loodi Viru Instituudi ning Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös. Kokku valmis viis videot Virumaa rahvapärimuse teemadel: veesooned, keldrid, maa-alused teed; mõisad ja mõisasaksad; metsapuud ja põõsad; kalaveed ja kalad; linnuhäälitsused rahvakeele rikastajatena.

Mall Hiiemäe Virumaa rahvapärimusest: veesooned, keldrid ja maa-alused teed

Mall Hiiemäe Virumaa rahvapärimusest: Lääne-Viru mõisad ja mõisasaksad rahvapärimuses

Mall Hiiemäe Virumaa rahvapärimusest: metsapuud ja põõsad rahvapärimuses

Kolmas videoloeng pakub tekke- ja seletusmuistendite, hiietavade, uskumuste, regilaulude, vanasõnade vahendusel ülevaate looduslikest puu- ja põõsaliikidest Virumaa pärimuses.

Mall Hiiemäe: Iseloomustavat kalavetest ja kaladest Virumaa pärandkultuuris

Neljanda videoloengu teemaks on Virumaa kalaveed, olulisemad mere- ja sisevete püügikalade liigid ning nende kuvand pärandkutuuris.

Mall Hiiemäe: Linnuhäälitsused rahvakeele rikastajana Virumaa pärandkultuuris

Viies ja selle sarja viimane videoloeng uurib, kas eesti keel on maailma kõige ilusam keel. Juttu tuleb linnuhäältest sõnavaraloomes Virumaa rahvapärimuse näitel.

Sarja valmimist on toetanud Rahvakultuuri Keskuse programm „Virumaa pärimuskultuuri toetamine“ ning Eesti Kirjandusmuuseum (EKM 8-2/20/2).


Aitäh tegijatele!
Suur tänu, Mall Hiiemäe, Janno Simm (kaamera ja montaaž) ning Jaan Tamm (helitöötlus). Projekti juhid olid Marge Lepik ja Risto Järv.