O. W. Masingu aasta

Virumaaga seotud kirjamees, õ-tähe isa, eesti keele edendaja, õpikute looja, ajakirjanik, tõlk ja luuletaja Otto Wilhelm Masingu  260. a sünniaastapäev on selle aasta novembris.

Eelmisel aastal kuulutas Aseri kool oma 117.sünnipäeva konverentsil välja Masingu aasta, kutsudes üles õõtama ehk õ-lugusid kirjutama. Laekus  45 eriilmelist tööd Aseri, Maidla, Simuna, Tamsalu ja Kunda õpilastele ning üle kümne täiskasvanu loo.

Suvel enne konverentsi oli virulane Inge Laiv koos Tallinna kunstigümnaasiumi õpilastega teinud näituse Viru-Nigulas õpilaste töödest õ-teemal.

Koos Aseri kooli ja Inge Laiviga leiti, et Õ-lood ja joonistused väärisid jäädvustamist, selleks sobiks kaartide komplekt õpilastöödest. Komplekt, mis mõeldud meeneteks õpilastele ja instituudi partneritele,  valmis instituudi eestvedamisel juulikuu lõpus tänu Eesti Rahvakultuuri Keskuse meetmele Virumaa pärimuskultuuri toetamiseks.

Need omapärased sündmused olid heaks tõukeks ka teistele ettevõtmistele O.W.Masingu elu ja tegevuse tutvustamiseks, seda ka instituudi korraldatud keelepäevadel Rakveres ja Jõhvis. Lüganuse kogukond avaldas mitmeid teateid Masingu tegevuse kohta seal kandis.

Sündmusi tuli ka teistelt ühendustelt Virumaalt, sealhulgas suurim neist augustis suvelavastus OTTÕ näol  Viru-Nigula Hariduse Seltsi eestvedamisel.

Mõned sündmused on veel ees.

Instituut kavandab Masingu päev Lohusuus, Aseri kool kokkuvõtet Masingu aastast ja kindlasti on veel mõnel üllatusi Masingu sünniaastapäevapäeva tähistamiseks.

Fotod: Viru Instituudi kogust

Head Masingu aastat!

Tegevusi toetab Eesti Rahvakultuuri Keskuse meede „Virumaa pärimuskultuuri toetamine”.