Mäetaguse tammik

Mäetaguse tammik on Pandivere kõrgustikule omaste tammepuisniitude ja hõredate tammikute idapoolseim esindaja. Ühtlasi on see tammik Ida-Virumaa ainus säilinud looduslik tammik ja ka Euroopa põhjapoolsemaid tammikuid. Tammik paikneb veeristikkruusast koosneval Mäetaguse oosil, mille idanõlval on seljandiku suhteline kõrgus 15 m ja absoluutkõrgus 72,4 m. Puurinde põhiosa moodustavad vanad, 150-300 aastased kõrgekasvulised, laiuva võraga tammed.

Administratiivselt jääb tammik Alutaguse valla Mäetaguse aleviku territooriumile.

Mäetaguse puisniit kujunes pargi-ilmeliseks pika aja jooksul, niitmise ja loomade karjatamise mõjul.

Maa kasutamise lõppedes ligi 70 aastat tagasi algas võsastumine ning võimsate tammede vahelistele niitudele kasvas segamets. Puisniidu
taastamiseks eemaldati osa metsa ja tõrjuti võsa.

Tammikut korrastades säilitati kuivanud ja kõdunevad puud, sest need on oluline osa loodusest. Peale korrastamist alustati tammikus šoti
mägiveiste karjatamisega.

Mäetaguse tammik on kaitse all 1965. aastast. 2006. aastal moodustati Mäetaguse tammiku kaitseala ja Mäetaguse pargi alusel maastikukaitseala. Tammik kuulub loodusalana ka üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura 2000. 2018 aasta lõpus liideti Mäetaguse tammik Alutaguse rahvuspargi koosseisu.