Kohtla-Nõmme tamm

Kohtla-Nõmme tamm asub Kohtla-Nõmme alevis endise Kohtla mõisa pargis.

Ametlikult loetakse Kohtla-Nõmme tamme vanuseks umbes 300 aastat, rahvapärimuses pakutakse puu vanuseks 700-800 aastat, aasta puu konkursile saadetud kirjeldusest võib aga lugeda, et esimest korda olevat seda puud mainitud Kohtla mõisa kirjalikes allikates juba 1419. aastal.

Võimsa mitmeharulise tamme tüve ümbermõõdu kohta on erinevatest aegadest pärit erinevad andmed.

Kui puu 1930ndatel aastatel Kohtla kooli tamme nime all kaitse alla võeti, oli tema ümbermõõt 370 sentimeetrit ja kõrgus 23 meetrit.

1997. aastal oli Hendrik Relve järgi puu ümbermõõt 0,3 m kõrguselt juba 458cm ja Martin Suuroja (2009) andmetel koguni 495 cm. Puu
kõrguseks loetakse 24 meetrit.

2015. aastal esitas Kohtla-Nõmme vallavalitsus selle tamme Eesti puu konkursi kandidaadiks, kus ta jäi Võrumaal kasvava Tamme-Lauri tamme
järel teisele kohale.

Kuna seda majesteetlikku tammepuud polnud aastaid hooldatud, puu võras oli omajagu kuivanud oksi ning ammu eemaldatud harust oli jäänud õõnsus, millel olid põletusjäljed, asuti tamme 2019. aastal korrastama: tammel eemaldati suur murdunud oks ja ohtlikud kuivanud oksad ning  puu õõnsused suleti võrguga.

Kohtla-Nõmme tamm on andnud inspiratsiooni Viktor Roosipuule omaaegse Kohtla valla vapi kujundamiseks (kuldsel vapikilbil roheline tammeleht) ning tema tõrudest istutati Enn Käissi eestvedamisel Kivihiide üks osa tammikust.

Kohtla-Nõmme tamm kuulub üksikobjektina looduskaitse alla (Keskkonnaregistrikood KL 4000809).