Kutse konverentsile Lubjalinn Tamsalu 125

Tähistamaks 125 aastat esimese ringahju valmimisest Tamsalus, 20 aastat Tamsalu lubjapargi rajamise algusest, 5 aastat Tamsalu 100 tamme pargi
ja lubjatööstuse ajalugu tutvustava ekspositsiooni avamisest Kukelossis.

Palume oma osavõtust teatada 25. augustiks 2023 e-posti aadressil
maie.nommik@gmail.com või helistada Maie Nõmmikule telefonil 56600799.