Lõppes VII ülevirumaaline noorte kodu-uurimiskonkurss

9. novembril toimus politseimuuseumi hoones VII ülevirumaalise konkursi kokkuvõtete tegemine. Kokku laekus 26 tööd, neist loovtöid viis ja 4.-6.klassi õpilastelt kaks (mõlemad Haljala koolist ja osalesid edukalt väikeste kodu-uurijate võistlusel Paides). Kahjuks oli Ida-Virust vähe töid (neljast ainult üks läheb kogumikku).

Tänavu on esmakordselt viimase viie aasta jooksul töid alla 30, vähenes ka osalevate koolide arv – kokku kümme kooli. Juurde tuli Rakvere ametikool, kes osales esmakordselt ja esimese kutsekoolina meie konkursil. On tulnud ettepanek laiendada konkurssi ka tudengitele, et nad saaksid osaleda Virumaa teemaliste töödega.

Kahjuks oli ka üleriigilisel uurimistööde võistlusel presidendi auhindadele sel aastal Virumaalt vähem töid, esitatud oli kokku kuus tööd (neist kaks olid ka eelmisel meie konkursil) Rakvere ametikoolist, Kadrina keskkoolist, Väike-Maarja ja Tamsalu gümnaasiumist.

Õnnitleme eduka esinemise eest teid, Sandra Tinnuri (Tamsalu gümnaasium, juhendaja Maie Nõmmik), Kairi Pärnamäe (Kadrina keskkool, juhendaja Evelin Tiiter), Oliver Põdra, Marili Kiiski, Astor Argos ja Andreas Rotka (Väike-Maarja gümnaasium, juhendaja Kristi Põdra) ja Timo Tamsalu (Rakvere ametikool, juhendaja Merike Kasikov).

Konkursile laekunud töödest oli pere või suguvõsa uurimistöid kuus, kooli kroonikast üks, kuid tulid uued teemad: ukrainlased eestikeelses koolis, õpilaste stress, veetarbimise kaardistamine, lugemisharjumused, koolitoit ja koduaedade haljastuse muutused. Kolm tööd oli Ukraina õpilastelt vene keeles tõlkega eesti keelde. Uudsed ja huvitavad olid ka tähtpäevade, motokrossi, Saksa autode ning liikumismängude teemad.  Loovtöödest aga luuleraamatu koostamine, raamatu kirjutamine ja betoonist lillepottide valmistamine. Kahjuks ei olnud seekord ühtegi videot ega kultuuriloolist mängu.

Komisjon ei valinud töid kohtadele, vaid tõstis esile omapära nii teema kui uurimistöö koostamisel. Küll anti konverentsil esmakordselt  üle rahvuskivist auhinnad „Noor kodu-uurija 2023” ja „ Noorte   juhendaja 2023”, mõlemad läksid seekord Kadrina keskkooli, kust on aastaid tulnud rohkesti ja heal tasemele ja huvitavate uurimisteemadega töid. Aitäh, Kairi Pärnamäe ja Evelin Tiiter.

Aitäh teile, õpetajad – Külli Heinla, Kristi Põdra, Maie Nõmmik, Evelin Tiiter, Tiina Rumm, Eve Kangur, Kadrin Uustallo ja Siret Pung, et olete kõik need aastad  juhendanud noori ja saatnud oma koolidest huvitavaid ja sisukaid töid. Jaksu edaspidisekski.

Kauaaegsete juhendajate kõrvale on tulnud ka uusi Kunda ühisgümnaasiumist (Tiina Vanatoa, Helen Jaagant, Leelo Palk, Ülle Juuse-Tumak, Rahel Pai, Aale Kokk, Gunnar Roov)  ja Tapa gümnaasiumist (Siiri Klasberg, Maarja Suvorov), uusi tuli ka seniste juhendajate kõrvale Kadrina keskkoolist (Ruut Kuusemäe, Merike Lillemägi, Eha Vahesaar, Reesi Sirvi, Kirsti Kasemets). Kadrina keskkoolist oligi kõige enam töid – kokku kaheksa. Tore, et juba mitmendat aastat tuleb mitmeid ja omalaadseid töid Tapa gümnaasiumist ja Kunda ühisgümnaasiumist.

Õpilaste töid retsenseerisid kodu-uurijad ja õpetajad nii Lääne- kui Ida-Virust.

Vaatamata teeemade mitmekesistumisele toodi välja probleemina asjaolu, et on hakanud domineerima allikatena internetis olevad ja ka  perekonnaloolised materjalid, harva kasutati Rahvusarhiivi või mõne muuseumi allikaid.

Noorte konkursi ja konverentsi korraldamist toetasid Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, SA Virumaa Muuseumid ja Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakond.

Osalised tutvusid ka muuseumi ja selle kogudega, et saada teavet oma uurimistööde jaoks materjali saamise kohta muuseumidest ja arhiividest.

 Viru Instituut tänab kõiki õpilasi, nende juhendajaid, koole ja tööde retsensente ning konverentside korraldajaid noorte kodu-uurimisvaldkonna eestvedamise, koordineerimise ja väga hea koostöö eest.

Lootes huvitavaid uurimistöid noortelt ka tulevikus, et jäädvustada Virumaa lood.

Fotod: Eve Kangur