Ootame infot ja mälestusi Virumaa koduloo-uurijatest

Seoses Helmut Joonuksi 100.sünniaastapäevaga kutsub Viru Instituut kõiki koguma lugusid ja mälestusi Virumaa koduloo-uurijatest, et kaardistada ja jäädvustada Virumaa kohalikud uurijad, nii varasemast ajast kui praegu tegutsevaid.

Kui teie kodukandi kodu-uurijate kohta juba kogutud andmeid või lugusid, siis palume saata meile viiteid, kus saab nendega tutvuda.

Mäletuste kirjapanekul võib juhinduda neist küsimustest:

Mida mäletate: kooliaeg, tööaeg, kodu-uurimuslik tegevus (uurimistööd, trükised jm), juhendamine, ringid, väljasõidud jmt.

Kas on nendega seoses meeles mõni nali, iseloomulik juhtum?

Kus saab tutvuda nende uurimistöödega ?

Kui teate, kellega võiks lindistada intervjuusid mälestuse osas, siis palume ka nende kontaktandmeid

Palun lisage iga loo juurde kindlasti koguja ees-ja perekonnanimi, sünniaasta, (või ligikaudne vanus), elukoht, päritolukoht. Kui on fotosid, palume meiega kokku leppida, et kuidas neist koopiad saaksime.

Materjale võib saata 30.maini 2024 eletrooniliselt marge@viruinstituut.ee, paberkandjal postiga (Marge Lepik Rakvere Eragümnaasium, Tööstuse 12, Rakvere linn, 44311 Lääne-Viru maakond) või leppida kokkusaamiseks sobiv aeg.

Instituudi tegevusi toetab Eesti Rahvakultuuri Keskusemeede „Virumaa pärimuskultuuri toetamine”.

Ootame infot ja mälestusi Virumaa koduloo-uurijatest