Saadame sünnipäevatervitused meie lauluisadele Faehlmannile ja Kreutzwaldile kaks sajandit hiljem!

Tänavu möödub 225 aastat Eesti rahvuseepose „Kalevipoeg“ algataja Friedrich Robert Faehlmanni sünnist. Muidugi jõudis ta elus korda saata palju enam, kuid lühidalt – Faehlmanni teosed panid aluse eesti kirjandusele euroopalikus mõttes.

2023. aasta lõpus täitub 220 aastat lauluisa ja Viru lauliku ning suurteose „Kalevipoja“ lõpule kirjutaja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi sünnist.

Nende kahe suurmehe tööna valmis eesti rahvusliku kirjanduse nurgakivi – rahvuseepos „Kalevipoeg“. Meie rahvuseeposes Kalevipojas Friedrich Robert Faehlmann lõi müüdi eestlaste muistsest õnnelikust vabaduspõlvest, jumalate ja kangelaste ajastust, mis sai ärkamisaja ideoloogia nurgakiviks.

Need kaks Eesti kultuuriloo suurkuju, Virumaaga seotud meest väärivad kaasajalgi tänutundega meeles pidamist.

Viru Instituut koos Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Neeruti Seltsi ja Rakke Haridusseltsiga seda teebki, kutsudes kultuurihuvilisi vanu ja noori välja mõtlema ja sünnipäevatervitusi Virumaa vägevatele – Faehlmannile ja Kreutzwaldile!


Sünni(aasta)päevatervitused Faehlmannile ja Kreutzwaldile võivad olla endale sobivalt kas kunstilised või kirjanduslikud või koguni muusikalised – joonistuse, luuletuse, endakirjutatud loo, tänuavalduse või sünnipäevatervitusena vms.

Viru Instituudi soov on, et neis tervitustes kõlaks suurmeeste osa Virumaa ja Eesti kultuuri- ja kirjandusloos ka tänapäeval.

Töid – sünnipäevatervitusi – ootame 20. detsembrini 2023.

Töid võib esitada paberkandjal või elektrooniliselt (sh ka joonistused skännitult, muusikapalade lindistused). Tööde autoreid tunnustab instituut tänukirja ja meenega.

Paremaid töid saab näha Viru instituudi kodulehel virtuaalnäitusena 2024. aastal ning kui keegi avaldab soovi, siis ka reaalselt kusagil kohapeal.

Tööle palume kanda autori nimi, kool ja klass, kontaktandmed.

Paberkandjal tervitused palub instituut tuua Lääne-Viru keskraamatukogu infolauda (Rakvere, Lai tn 7), saata postiga (Lai tn 7, Rakvere, 44308 Lääne-Virumaa, märgusõnaga „Viru vanne”) või saata elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee.

Häid ideid ja mõttelendu!