Aitäh tervituste eest F. R. Faehlmanni 225. ja F. R. Kreutzwaldi 220. sünniaastapäeva puhul

Novembris kutsus Viru instituut koos partneritega saatma detsembrikuu sünnipäevalistele F. R. Faehlmannile ja F. R. Kreutzwaldile tervitusi autoritele sobivas vormis.

Kuigi töid laekus oodatust vähem, üllatasid noored meid omapäraste ideeedega ja sõnumitega.

Kokku laekus 23 tööd kuue kooli õpilastelt, kuid avalikustamisele läks 17 tööd neljast koolist (Tallinna kunstigümnaasium, Rakvere riigigümnaasium, Rakke ja Hiiu kool).

Aitäh toredate mõtete, huvitavate lahendustega ja omapäraste jooniste, luuletuste ja tekstide eest. Häid ideid ka edaspidiseks. Tänud ka õpetajatele ja juhendajatele, kes andsid noortele hoogu esitamaks oma töid.

Kahjuks ei tulnud tervitusi täiskasvanuilt, kultuuritegelastelt, mis oleksid rikastanud kindlasti suurmeeste olulisi tähtpäevi.

Tööde autoreid tänatakse aukirjade ja meenetega.

Instituudile oli see uus kogemus uues vormis tähistada Virumaa suurkujude tähtpäevi ja tuletada üldsusele meelde nende seost meie kodukandiga.

Töödega saab tutvuda meie kodulehel https://viruinstituut.ee/aitah-tervituste-eest/

Kui kellelgi on veel soovi oma tervitus saata, siis võib seda teha facebooki kaudu või meilitsi marge@viruinstituut. Me säilitame need järgmisteks juubeliteks.