Viru Instituut kutsub koduloohuvilisi ajaloopäevale kolmapäeval, 31. jaanuaril algusega kell 10.00 Lääne-Viru keskraamatukogusse (Lai 7, Rakvere).

  • Tutvustatakse kohalike kodu-uurimise alaseid tegevusi ning arutatakse koos tulevikutegevusi kodu-uurijate kohta info, materjali ja mälestuste kogumiseks kaardistamaks Virumaa kodu-uurijad seoses Helmuti Joonuksi 100. sünniaastapäevaga.
  • Ave Goršic ja Uno Trumm (H. Joonuksi elust ja tegevusest)

Osavõtt tasuta.
Palume registreerida end hiljemalt 29. jaanuariks meili teel: marge@viruinstituut.ee

Korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvakultuuri Keskus (meede „Virumaa pärimuskultuuri toetamine“)