Koguti uusi sõnu Virumaalt

25. oktoobril teeb Viru Instituut kokkuvõtteid Viru kohaliku keele sõnade ja lugude konkursi tulemustest Moel.

Kõik tööd olid eripärased: oli põhjalikke uurimistöid, mälestustest kantud lugusid vanavanematelt ja ka ainult üksikuid sõnu, kõnekäände. Tore oli kogeda, et mitmed inimesed on kogunud oma kodus, suguvõsas või külas kasutatud sõnu. Oli nii meeldivat äratundmist, kui üllatavaid tundmatuid sõnu.

Konkursile laekunud kaheteistkümnes töös  oli üpris palju uusi sõnu, mida ei ole varem Eesti Rahvaluule Arhiivis ega Eesti Keele Instituudis  või murdesõnastikes olnud.

Konkurss oli tööde hindajate hinnangul tervikuna hästi tore ettevõtmine, kuna Virumaa kihelkondade murdekeelt pole  viimastel aastakümnetel sugugi palju kogutud, eriti sel moel – kohalike endi abiga.

Aitäh, Evelin Rikma, Eha Vaga, Eve Kruusmaa, Sirje Võsa, Evi Rist, Anneli Lamp, Reet Markin, Heli Hallik, Marje Alasi, Sille Uustalu, Kaja Kasemaa, Kaja Toikka ja  Urmas Majajääs,

Autorite nõusolekul avaldatakse esitatud töödest väljavõtteid  instituudi kodulehel ning osa kogutud materjalidest antakse üle Eesti Rahvaluule Arhiivile. Mõnede tööde osas tuleb veel teha täpsustusi enne avaldamist ja arhiivi andmist.

Kuna konkurss oli edukas,  otsustas instituut Eesti Rahvaluule Arhiivi soovitusel kogumist jätkata ka edaspidi. Kaalumisel on nii noortekeel, lastekeel kui ka nõukogudeaegsed sõnad, väljendid, keelendid, keelenaljad jms.

Uus konkurss kuulutatakse välja novembris.