4

Tulekul esimene ülevirumaaline noorte koduuurimiskonverents

9. novembril algusega kell 11 toimub Sõmeru Põhikoolis Virumaa noorte kodu-uurimiskonverents, kus noored esitlevad oma uurimistöid. Esmakordselt on laekunud tööd kahest maakonnast. Koolidest esitati kokku 28 tööd. Õpilastööd on väga erinevatel teemadel, alates kokaraamatu ja kodukoha aabitsa koostamisest pagulaste teemani.

Gümnaasiumiõpilastelt laekus 12 tööd, 8.-9. klassi õpilastelt aga 13. Tore, et koolides tehakse ka nooremates klassides loov- või uurimistöid ja neid esitatakse ka konkurssidele.   Varasemalt ei ole maakondlikel konkurssidel olnud nooremate õpilaste töid, samuti on harva kollektiivseid töid, seekord kolm.

Peale tööde ärakuulamist konverentsil tehakse kokkuvõtteid esitletud töödest ja autasustatakse osalejaid.

Valitakse välja üleriigilisele konkursile esitatavad tööd, sh 2-3 põhikooli õpilastelt ja sama palju gümnaasiumi õpilastelt. Selle aasta üleriigiline konverents toimub Pärnus 29.novembril.

Noorte uurimistööde konkursi eestvedajateks olid instituudi kõrval Iisaku Kihelkonna Muuseum ja Juhan Kunderi Selts. Kaasa aitas maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnast Maaja Valter.

Noorte konkursi ja konverentsi korraldamist toetavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.