Muinsuskaitseamet

Soovitame osaleda Muinsuskaitseameti teabepäeval

Vrakid Peipsi järves, hõbedased ja raudsed kaubatooted, looduslikud pühapaigad“

esmaspäeval 9. aprillil 2018.a. kell 11.00-15.00

Iisaku Kihelkonna Muuseumis

 

 Esinevad muuseumi direktor Marika Oolberg, MKA Ida-Virumaa vaneminspektor Kalle Merilai.

Teemadel:

  • Vrakileiud Peipsi järve põhjapoolsest osast. Maili Roio, MKA veealuse pärandi vaneminspektor
  • „Raudne Virumaa“. Mauri Kiudsoo, Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu
  • Telliskivide tootmisest Voka mõisatehases. Ilja Davõdov, Tartu Ülikooli magistrant
  • Looduslike pühapaikade riiklik arengukava. Looduslikud pühapaigad – hiiekohad, pühapuud, ohvrikivid ja –allikad. Maria Smirnova, MKA koordinaator

Ülevaate Iisaku kihelkonna looduslike pühapaikade arhiiviallikatest annavad Mariann Remmel ja Kristel Kivari, ArtesTerrae OÜ

 

Teabepäev on osalejatele tasuta. Teabepäeva korraldavad Muinsuskaitseamet ja Iisaku Kihelkonnamuuseum

 

 E-post: kalle.merilai@muinsuskaitseamet.ee , tel:3370609, 5347 8582E-post: anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee , tel: 33 93036