Kutsume pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Maidla lood“

 

Kutsume pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Maidla lood“

26. aprillil   kell 10.30 Maidla mõisakoolis Ida-Virumaal

Päevakavas on Maidla mõisa tutvustus (Kalle Lipp ja Heidi Pabor) koos näituse külastusega. Tervitused Maidla kooli direktor Meelike Abroilt ja lasteaia noortelt kanneldajatelt Pille Kekki juhendamisel.

Esinevad kooli noored kodu-uurijad,  ajakirjanik, kirjanik Sulev Oll ja illustraator Ülle Meister „Virumaa viguritega lood“, viru kohaliku keelest Kaja Toikka , luuletaja Kristen Suokass, Sirje Võsa ja Reet Markin.

Päev on osalejatele tasuta.

Päeva korraldamist toetavad  Lüganuse Vallavalitsus, Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Täpsustused ja eelnev registreerimine hiljemalt 20. aprillil  marge@viruinstituut.ee