Virumaa liisusalmid ja mängud koondati leheküljele Uka-uka. Vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist.

Robert Kello üleskirjutus ja joonistus aastast 1935

Viru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi koostööprojekti raames koguti ning sisestati Virumaa liisusalme, mänge ja lapsepõlvemälestusi, nendega saab tutvuda leheküljel: https://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/exhibits/show/virumaa.

Liisusalmid levivad ühelt lastepõlvkonnalt teisele, leheküljel saab tutvuda nii tänapäeva laste kui 20. sajandi alguses kasutusel olnud liisklugemistega.

Liisklugemisi ehk liisusalme ehk mängualgusesalme on kasutatud mängudes püüdja, lugeja või mängu alustaja väljaselgitamiseks. Samuti lõbustatakse end neid niisama lugedes või mängudele rütmi andes.

Virumaa paistab silma omanäolise asustuse poolest ning ka mängu- ja salmipärimus on seetõttu kirev. Üks osa 20. sajandi alguses populaarsetest mängualguse lugemistest on tuntud tänaseni (näiteks “Üks väike valge tuvi”), teine osa vajunud unustuse hõlma. Levinud on uued liisuvõtmise viisid, nt lugemine “Kivi, paber, käärid” või näppude viskamine. Õuemängud, kus salme sageli kasutati, pole enam nii populaarsed. Märgata on salmide kasutusala muutust, neid õpitakse ja loetakse lasteaedades ka muul ajal kui mängides. Lehekülje eesmärgiks ongi anda ülevaade Virumaa liisusalmide traditsioonist ja selle muutumisest.

Projekti toetas Virumaa pärimuskultuuri programm.
Lähem info: Marge Lepik, marge@viruinstituut.ee, tel  505 4319