Virumaa kultuuriloo töölehed

Abiks töös lastega on instituut kogunud  Virumaa töölehti, mida võib  kasutada peale õppeasutuste nii raamatukogus kui kodudes.

Töölehtede kogumik“Virumaal on vahva“ on koostatud Virumaa lasteaedade õpetajate poolt ning need on kättesaadavad  instituudi kodulehel http://viruinstituut.ee/virumaal-on-vahva/ avalikuks kasutamiseks. Võib anda eelkooliealistele lastele (ka 1.-2.kl õpilastele sobiv)  üksikult prindituna  värvimise, mõistatamise või arvutamise töölehti Virumaa kohta.

Samuti avalikkustati  aprillis kodulehel ka teine kogu „Virumaa kultuuriloo töölehtede kogumik koolidele“ , kus on kooliõpetajatelt Virumaa ja ta kultuuriloo kohta töölehti kooliõpilastele.

Töölehtede kasutamine on tasuta, igaüks võib sobivad välja printida.