Täienes Virumaa kultuuriloo kirjanduse bibliograafia

Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Helen Kõmmus koostas Virumaa kultuuriloo õppekava juurde aastatel 2015-2017 ilmunud kirjanduse loetelu, mis jätkab tema poolt 2015.a koostatud „ Kirjandust Virumaa kultuuriloo õppekava juurde (1920-2015). Mõlemad materjalid on abiks Virumaa kultuuriloo huvilistele, õppijatele ja õpetajatele, andes ülevaate Virumaa kultuurilooga seotud kirjutistest.

Koostamist toetasid Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Nendega saab tutvuda instituudi kodulehel: https://viruinstituut.ee/oppeaine-virumaa-kultuurilugu