Virumaa kodu-uurijate päev

3. aprillil korraldavad Viru Instituut ja Iisaku Kihelkonna Muuseum Virumaa kodu-uurijate päeva, et luua kontaktid kahe maakonna kodu-uurijate ja väikemuuseumide vahel. Ida-Virus on toimunud regulaarselt kodu-uurijate kokkusaamisi, seekord on ka Lääne-Viru omad oodatud. Viru instituut on samuti huvitatud kodu-uurijatega kohtumisest, et kaardistada olukord, saada teavet uurimistöödest ja jagada omakorda infot, aidates kaasa koostöövõrgustiku arengule.

Kodu-uurijate päev algab kell 11  Iisaku kihelkonna muuseumis. Päevakavas on järgmised ettekanded: Eesti Kirjandusmuuseumi kogude kasutamist internetis, Kadri Tamm (Eesti Rahvaluule Arhiiv); Otsingute võimalusi Eesti muuseumide Infoväravas MUIS, Liivi Mölder (Iisaku Kihelkonna Muuseum); Tuntud kodu-uurijad  Eduard Lepik ja Richard Tammik ning nende mahukas pärand, Tiiu Uusküla (Neeruti Selts);  Tõnu Prodel meenutab…, Meida Prodel (kodu-uurija); Meie vanad taimed, Annika Michelson (MTÜ Maadjas) ja Kalevipoeg Illuka radadel, Evar Piirits (Illuka kool).  Illuka kooli 3.-4.klasside õpilased esitlevad oma uurimistöid- 95 pilti. Päeva juhatab sisse tervituskontsert.

Päeva korraldamist toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Oma osavõtust palume teada anda  30. märtsiks aadressil: marge@viruinstituut.ee

või anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee.