Ervini pillituba

Viru-Nigula pärandkultuuripäev

Neljapäeval, 6. septembril toimus Viru-Nigulas pärandkultuuripäev, millega tähistati ka Viru Instituudi 10.aastapäeva.

Instituut asutatigi 10 aastat tagasi just Viru-Nigula muuseumis, endisaegses pastroraadis. Päev algas Viru-Nigula muuseumi ja ta lugude tutvumisega. Ajakirjanik Aivi Parijõgi rääkis huvitavatest leidudest kirikuõpetaja Aleksander Alveri kohta ning muuseumi juhataja Ene Ehrenpreis uskumatult põnevatest koduloolistest matkadest endise kihelkonna küladesse. Seejärel külastati rahvamaja, kus Ervin Lember rääkis rahvamajast ja kultuurielust Viru-Nigulas, samuti õpetas ta roopillide valmistamist.

Päev jätkus Vasta mõisakoolis, kus õpetajad tuvustasid külalistele mõisa, lisaks esines sisuka kultuuriloolise muusikalise mõtisklusega Lea Metsis.

Päeva lõpul tehti kokkuvõtteid  2018.aasta viru keele kogumisest.  Meeli Müller Miila külast tutvustas oma keele lugu. Heino Jäger tervitas oma Jõhvi keele ja kandlemuusikaga.

Instituudi juhatuse esimees Aivar Surva tänas viru keele kogumisest osavõtnuid. Tänukirjad said kohapeal kätte Meeli Müller, Anneli Lamp, Kristiine Männik, Reet Markin ja Heino Jäger. Teistele tublidele kogujatele antakse tänud üle järgmistel üritustel.

Samuti tänas Aivar Surva instituudi nimel viimastel aastatel enim koostööd teinud ühendusi – MTÜ Rohu Park, Viru-Jaagupi Selts, Saksi Raamatukogu ja MTÜ Õpetaja Autähis.  Tänu teistele partneritele jagatakse järgmistel koostööüritustel.

Osalejatelt suur tänu Viru-Nigula muuseumi, rahvamaja ja kooli rahvale huvitava päeva eest.