Viru Instituut jätkab viru lugude kogumist

Lugusid Virumaast ja virulastest võib esitada kirjalikult või helisalvestusena, kuid need peavad sisaldama infot igapäeva-, töö-, seltsi või pereelu 1990ndatel aastatel  ning ka nende erinevusi võrreldes eelnevate aastatega.

Lisaks on oodatud ka lood keele, riietuse, koolielu, toidu, kodutööde, pidude, mängude, lemmikraamatute või muusika või muude tegevuste (samuti erinevuste) kohta vanavanemate, vanemate ja laste puhul läbi aegade. Need võivad olla ka naljad igapäevaelust. Võib lisada ka mälestusi vanavanematelt (sh salmikutest, päevikutest vm).

Kogutud materjalile palume lisada andmeid autori, koguja ja koha kohta koos selgitavate märkustega, milline on selle päritolu, millal ja kuidas on autor selle saanud.

Abiks võib tutvuda eelnevate aastate kogutud töödega instituudi kodulehel https://viruinstituut.ee/viru-keel/.

Osalema kutsutakse nii koolinoori kui täiskasvanuid.

Tööd avaldatakse instituudi kodulehel autorite nõusoleku korral kogumikuna. Kogutud materjalid antakse autorite nõusolekul  Eesti Rahvaluule Arhiivile.

Täiskasvanuid ja koolinoori tunnustatakse eraldi auhindade ja meenetega.

Tööd palume saata elektrooniliselt aadressil marge@viruinstituut.ee hiljemalt 31. oktoobriks 2021.

 

Marge Lepik
tel 505 4319