Viru kohaliku keelejutud said kogumiku

Viru Instituudi kohaliku keele lugude ja sõnade kogumine aastatel 2016-2018 õnnestus, seetõttu koostati eraldi kogumik ja avalikustatakse nüüd instituudi kodulehel.

Rõõmustav on see, et laekus palju sõnu ja lugusid mitmelt poolt üle Virumaa.

Aitäh Evelin Rikma, Kaja Toikka, Reet Markin, Urmas Majajääs, Heli Hallik, Evi Rist, Anneli Lamp, Sirje Võsa, Kaja Kasemaa, Eve Kruusmaa, Marje Alasi, Eha Vaga, Meeli Müller, Erna Võrno, Andra Talinger, Heino Jäger, Sille Uustalu, Kristiine Männik. Eda Kiili ja Anu Soon toredate sõnade ja lugude eest.

Tänud ka kõigile neilegi, kes lihtsalt teavitasid üksikutest sõnadest või kogujatest.

Nende lugude ja sõnade kogumisega on see parim tulemus, et jäädvustati oma vanemate ja vanavanemate suulist pärandit, mis on parim kingitus neile ja järeltulijatele.

Viru Instituut tegi kokkuvõtteid laekunud kohaliku keele lugudest ja sõnadest koos Eesti Rahvaluule Arhiivi teaduri Kadri Tamme, Virumaa Teataja ajakirjaniku Inna Grünfeldti ja folkloristi Kaja Toikkaga. Autoritele anti tagasiside nende töödest ja soovitusi edaspidiseks. Kogumist toetas oma nõuannetega ka emakeeleõpetajate aineühendus Aime Topsi eestvedamisel. Kogumiku pani kokku ja kujundas Eve Kangur.

Kui keegi jäi oma loo saatmisega hiljaks, siis on veel võimalus need teele saata, et meie kogu täiendada. Eriti oodatud on põllu- ja majapidamistöödega seotud sõnad ja lood, sealhulgas ka nõukogude ajast ja 90ndate algusest.

Saatke oma kirjutised, olgu need lühikesed või pikad, teksti- või helifailina elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee.

Head lugemist ja äratundmisrõõmu.