Mardi- ja kadrisantimine Virumaal koroona ajal

Juba neljandat aastat kogub instituut lugusid viru keelest ja inimestest. Ka seekord laekus omapäraseid sõnu ja lugusid mitmelt poolt Virumaalt. Lood on erinevad, esitati ka uusi sõnu ja keeleväljendeid, mälestusi kodukandi majapidamistöödest, traditsioonidest, toitudest ja kõige enam naljalugusid.

Aitäh, Sirje Võsa, Meeli Müller, Anu Soon ja Enn Laansalu toredate sõnade ja lugude eest.

Toredad ja huvitavad “Meie lood“ on Kadrina ja Rakvere koolide õpilastelt.

Tänud õpilastele ja nende juhendajatele. Jaksu edaspidiseks lugude talletamisel.

Eriti rõõmustas sel aastal naljalugude rohkus, vaatamata eriolukorrale. Iga kirjutaja esindas huumori erinevat tahku.

Tänud teile, Kaja Põldmaa, Aivo Põld, Anu Soon ja Kalju Virve, julguse eest esitada omad toredad lood ka teistele lugemiseks. Samuti on teie lugudes veel peidus ka kohalikku keelt, mis hakkab meil kaduma.

Ka selle aasta lugude ja sõnade kogumine andis igati hea tulemuse, jäädvustades taas tükikese suulist Virumaa pärandit.

Kogumikus avaldatakse Eve Kanguri abiga laekunud tööd.

Kui nendega tutvumisel leiate veel uusi sõnu, väljendeid või lugusid, siis saatke need julgesti instituudile edasi, oleme tänulikud iga killu eest. Saatke oma kirjutised, olgu need lühikesed või pikad, teksti-või helifailina elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee.

Instituut jätkab ka järgmisel aastal lugude kogumist, sealhulgas ootame ka elulugusid, sõnu nõukogude ajast, lugusid 90ndatest ja nn fosforiidisõja mälestusi.

Kõik tööd antakse edasi arhiivi, osa ka Eesti Rahvaluule Arhiivi, et tulevikus saaksid uurijad ja teised asjahuvilised neid kasutada.

Head lugemist.