Viru Instituut Rohu pargis perepäeval “Nutikad maanoored“

Rohu Park MTÜ eestvedamisel on tehtud suur töö looduskaitse alla kuuluva vana Rohu mõisa pargi korrastamisel ja külapäevade korraldamisel. 22. juulil oli juba 7. külapäev, kuid seekord suunatud noortele.

Külastajatele esines noorteband, kes andis edasi ka oma kogemustest õpetussõnu projektide elluviimisel. Nii lapsed kui eakamad võtsid aktiivselt osa seiklusmängust. Väiksematele lastele pakkus palju lustimist batuut. Päeva sisustasid nii töötoad, kohvikud kui kohaliku käsitöö müügikohad. Instituut tutvustas oma tegevusi noortele alates Virumaa kultuuriloo töölehtedest  regilauludeni.

Aitäh teile, Külli Seppa, Laine Paulus ja teised, kes panustasid päeva kordaminekusse.

Tore päev oli.