Viru Instituut 15

Viru Instituut sai 18. juunil juba 15-aastaseks. Seekord tähistas instituut oma sünnipäeva teisiti varasematel aastatel.

Instituudi juhatuse liikmed käisid 28.juunil Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõuniku Eino Pedaniku kutsel ministeeriumis arutamas koos Eesri Rahvakultuuri Keskuse esindajate Margit Salmari ja Piret Koorepiga instituudi tuleviku arengu suundi, kuidas pärandkultuuri paremini tutvustada ja jäädvustada Virumaal. Asjaliku arutelu tulemusel sai selgemaks projektide toetamisega seonduv, samuti saadi ka uusi ideid edaspidisteks tegevusteks, mis
annavad lootust instituudi arendamiseks.

Töise koosoleku järel kohtus instituudi juhatus Ingrid Rüütliga. Just folklorist ja teadlane Ingrid Rüütel andis 2005. aasta kevadel Ida-Viru ja Lääne-Viru maavanemale idee Virumaa kultuuriseltsi loomiseks. Tema mõte langes viljakale pinnasele ja tänavu võime tähistada juba instituudi 15. tegutsemisaastat.

Ingrid Rüütel ei olnud mitte ainult idee autor, vaid ka üks asutajaliikmetest, aastaid aktiivne juhatuseliige ning kaasategija arvukate esinemistega pärandkultuuripäevadel, teiste kultuuriühendustega kontaktide loomisel ja nõustamisel. Ta on ka mitmete Viru Instituudi egiidi all välja antud raamatute autor. Instituudi juhatus tänas Ingrid Rüütlit mitmekülgse panuse eest Virumaa pärandkultuuri ning instituudi arengusse.

Koos Ingridiga tegid instituudi liikmed kokkuvõtteid 15 aasta tegevustest, õnnestumistest ja tegematajätmistest, arutati läbi ideed edaspidiseks. Sünnipäevale kohaselt löödi lahti ka rahvuslikud pilli- ja laululood.

Ees ootab veel kohtumine koostööpartneritega.

Instituudi tegevusi toetab Eesti Rahvakultuuri Keskuse meede” Virumaa pärimuskultuuri toetamine”.
Hilje Pakkanen

Fotod Ene Raudar ja Hilje Pakkanen