Viru Instituut kutsub osalema viktoriinis

Eesti keele aasta ja EV 100 aastapäeva raames kutsub Viru Instituut taas osalema Virumaa  viktoriinis. Iga kuu on mingi uus teema: veebruaris Vabadussõda, märtsis emakeel jne.

Viktoriini küsimused avaldatakse instituudi kodulehel iga kuu 15. kuupäevaks. Samas avaldatakse ka eelmise kuu küsimuste õiged vastused. Vastused palume saata hiljemalt sama kuu viimaseks päevaks.

Õigesti vastanute seast loositatakse  iga kuu parim, kes saab Virumaa trükise või meene. Kogu mängu  jooksul edukalt vastanute vahel loositakse välja kolm auhinda (kinkekaardid).

Õigesti vastanute ning auhinna võitjate nimed avaldatakse osalejate nõusolekul viktoriini lehel kord kuus  koos uute küsimustega. Viktoriini lõpptulemused tehakse teatavaks 2020.a veebruaris.

Vastused palume täita kodulehel või saata e-posti aadressile marge@viruinstituut.ee, lisades  vastaja kontaktandmed (nimi, elukoha nimi, e-posti aadress).

Info Marge Lepikult (telefonil 505 4319; e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee)


Viktoriin Virumaa kultuurilugu

Novembrikuu KÜSIMUSED

   

 

 


 

 

2) Ies on hiire itemet, keskel kella korinat, taka taari naka?

3) Kaks neitsid ühe kuldse karbi sees?

4) Ait alleri mäel, kivikelleri peal, saksa soldatid sees, puulukk ees?

 

_____________________________