Aitäh viktoriinis „Virumaa õpetajatest“ osalemise eest. 

Suur tänu vapratele, kes leidsid aja ja tahtmise leida vastuseid ja need meile saata.

Kahjuks oli osalejaid vähe, nende hulgas ainult Reet Markin leidis kõikidele küsimustele vastused.

Aitäh heade vastuste eest..

Kuna osalejaid oli vähe, siis me katkestame viktoriiniga ja mõtleme uuele lahendusele.

Teie ettepanekud on oodatud e-posti teel:marge@viruinstituut.ee.

Vastused

1. Mis aastast tähistatakse maailmas õpetajate päeva 5.oktoobril?  Millised organisatsioonid  kuulutasid välja selle tähtpäeva?

Vastus: Õpetajate päeva tähistati Eesti koolides juba 1960-ndatel aastatel. 1994.a. kuulutas UNESCO 5.oktoobri tähtpäevaks, et 24 tunni jooksul oleksid kogu maailma keskpunktis õpetajate töö ja saavutused – Õpetajate päevaks.


2. Millal ja millises koolis hakati Virumaal kooliõpetajaid koolitama? Mis aastatel  ja millistes õppeasutustes on Virumaal koolitatud koolide ja lasteaedade õpetajaid?

Vastus: Virumaal alustati õpetajate ettevalmistamist ( üheaastased kursused)  juba 1902.a. Rakvere kreiskoolis . Rakvere Õpetajate Seminar alustas õpetajate koolitamisega 1912.a. Tartu tn. Stroinovski majas Joaoru Õpetajate Seminarina. 1915.a. alustati õpetamist seminari jaoks  ehitatud uues majas Piiri tn.,kus õpiti kuni 1918, siis hooned läksid sõjaväe käsutusse. 1919.a. alustati uuesti tööd Viru Maakonna Reaalgümnaasiumis Pikal tn. 1920.a. tegutses kool algul Malla mõisas, sügisest taas Rakveres Piiri tn (kuni 1932.a). 1945.a. avati seminar uuesti Rakvere Keskkooli ruumides ja 1947.a. tagasi seminari majas. 1950.a. sai kool nimeks Rakvere Pedagoogiline Kool , mille viimane lend oli 1957.a.  Tegutses ka harjutuskool.  1972.a. alustas Rakveres tööd Pedagoogikakool Pikal tn., hiljem uues majas Rohuaia tn. 1999.a. sai koolist Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, mis töötas kuni 2019.a. Pikal tn. Neis viimati nimetatutes koolides õpetati alushariduspedagooge – lasteaednikke ja lasteaia-õpetajaid.  Narvasja ja Jõhvis olid 20nda sajandi alguses pedagoogikaklassid. Narvas avati 1999.a kolledž , kus koolitatakse tänapäevani pedagooge.


3. 1999.a selgitati ajakirjanik Rein Siku algatusel välja Viru vägevad. Nimetage nende hulgast vähemalt viis isikut, kes on ka Virumaa koolis/huvikoolis või lasteaias õpetajana töötanud ( märkus: raamatus ei ole kõigi kohta vihjet õpetaja ametile)?

Vastused:

Jaan Pakk – Rakvere muusikakooli asutaja, direktor ja muusikaõpetaja

Jakob Liiv – 1921.aastast kuni pensionini Rakvere I algkooli õpetaja

Valdo Pant – Kohtla-Järve I Kk. joonistus- ja joonestusõpetaja

Jüri Parijõgi – 1920-21 Rakvere I algkooli õpetaja, Rakvere Õpetajate Seminari harjutuskooli õpetaja ja juhataja

Helme Suuk – Kohtla-järve lastepäevakodu logopeed

Meinarhd Laks – Sonda kooli õppealajuhataja, direktor,emakeeleõp.

Heino Kaljuste – õppis Kohtla-Järvel, kus lõpuklassi õpilasena oli ka muusikaõpetaja

Jüri Kass – disainer Kohtla-Järvel ja Jõhvi kunstikooli õpetaja;

Hjalmar Mäe – Eesti teadlane, pedagoog ja poliitik, dr.phil. Tegutses esimesel iseseisvusajal Rakvere Gümnaasiumis matemaatikaõpetajana, Eesti Ühisomavalitsuse juht 1941-1944, hiljem töötas Austrias valitsusnõunikuna

Ervin Kukk – Rakvere 1. Keskkooli pikaajaline direktor, kelle ajal loodi kooli inglise keele ja reaalainete süvaklassid

Tiina Kippel – Virumaa laulu autor, Rakvere 3.keskkooli õpetaja

August Martin – Vaivara kihelkonnakooli, Kiikla, Laagna,Jõhvi Kunda, Mäetaguse ja Jõhvi koolis õpetaja, rahvaluulekoguja  ja koduuurija

Alma Tamm – dirigent (TPI naiskoor) ja muusikaõpetaja Narvas, Rakveres (ka Tallinnas)

Tooni Kroon – sopran ja muusikaõpetaja, klaveriõpetaja Kohtla-Järve muusikakoolis

Voldemar Mellik- skulptor ja pedagoog. Kuulus Vabadussõja sammaste (Lüganuse, Vaivara, Narva) looja, lühikest aega õpetajana Purtse külakoolis peale gümnaasiumi lõpetamist;


4. Millistes Virumaa koolides ja mis aineid õpetasid need Eestis tuntud inimesed? Millega on nad tuntuks saanud?

Vastused:

Julius Seljamaa – oli ajakirjanik, riigitegelane, diplomaat. Oli Eesti Ajutise Maanõukogu sekretär ja abiesimees, I Riigikogu liige, välisminister, osales Vene-Eesti rahulepingu allkirjastamisel.  1909-1914 oli Rakvere eeestikeelse haridusseltsi III järgu algkooli juhataja.

O.W.Masing – pastor Lüganusel ja Viru-Nigulas, keelemees, ajakirjanik, kirjanik. Õ tähe tooja eesti kirjakeelde. On olnud ka Põhja-Eestis ( Lüganusel   Püssi mõisas) koduõpetaja.

Jakob Liiv – luuletaja, näite-ja proosakirjanik. 1919-1921 oli Rakvere linnapea, Rakvere Teatri asutaja. Oli õpetajaks Triigi-Avispeal ja Pandiveres ja alates 1921 kuni pensionini Rakvere I algkooli õpetaja.

Juhan Kunder – näitekirjanik, luuletaja, pedagoog, loodusloo õpikute autor, seltsitegelane. 1876-1886 oli õpetajaks Rakvere elementaarkoolis ja kreiskoolis. Õpetas keeli, looduslugu ka kalligraafiat, kreiskoolis oli ka joonistamisõpetaja.

Arnold Vihvelin – graafik ja maalikunstnik.1920.a.asus Rakveresse ja töötas koolides joonistusõpetajana.

Benita Vomm – eesti maalikunstnik, oli 1931-36 Rakvere Zeeh tütarlaste kommertsgümnaasiumi  ja Rakvere 1.algkooli joonistusõpetaja

Lui Lätt – eesti kunstnik ja pedagoog. Oli õpetaja Saksi koolis, Aa algkooli õpetaja ja juhataja kt., alates 1932 Sonda algkooli õpetaja ja 1938-44 sama kooli juhataja.

Paulus Paurmann – rahvaluulekoguja, 1869-1878 oli Päite koolmeister, hiljem õpetas eesti tööliste lapsi Narva taga Venemaal Lillenbachi mõisa erakoolis

E.Peterson-Särgava – poliitik, kirjanik, õpetaja. Oli Rakveres 1905-06 algkooli õpetaja.


5. Kes on fotol? Milline oli ta panus Virumaa haridusellu? Millistes Virumaa koolides ta õpetas?

Vastus: Ernst Rosenberg (Raatma). Poliitik, haridusjuht, muusikaõpetaja. Oli III Riigikogus, Viru maakonnavalitsuse liige, haridusosakonna juhataja 1918- 1940.a. Oli Virumaa Rahvaülikooli seltsi asutaja ja juhatuse liige, Virumaa laulupidude juht. Töötas Pikaristi khk.koolis, Rakvere Eesti Haridusseltsi III järgu algkoolis, Rakvere Õpetajate Seminaris muusika- laulmise- ja eesti keele õpetajana, juhendas koore. Koostas koguteose „Virumaa“ 1924.


6. Eestis on mitmeid mälestusmärke õpetajatele.  Kus ja millal avati Õpetaja  autähis?

Vastus: Õpetaja autähis avati  Haljalas õpetajate päeval 2012.aastal  Haljala kooli 325.aastapäeval.

Viktoriin Virumaa õpetajatest

On saanud tavaks tähistada õpetajate päeva oktoobris, kusjuures on igal haridusasutusel väljakujunenud omad traditsioonid. Juba ülekümne aasta on ka mitmel pool tähistatud hea õpetaja kuud.

Instituut on juba mitu aastat koos Haljala kooli ja MTÜ Õpetaja Autähis kogunud lugusid õpetajatest. Ka tänavu kuulutati välja, et oodatakse lugusid õpetajate päevaks ning  noorte loov-või  uurimistöid õppeaasta lõpul.

Instituut proovib nüüd oma esimese viktoriiniga Virumaa õpetajate kohta.

Küsimused   


   

   

  b) Otto Wilhelm Masing
  c) Jakob Liiv
  d) Juhan Kunder
  e)Arnold Vihvelin
  f) Benita Vomm
  g) Lui Lätt
  h) Paulus Paurmann
  i) Ernst Peterson-Särgava
     _____________________________