Valmis video Ingrid Rüütli tegemistest Virumaal

Rahvakultuuri uurija Ingrid Rüütel on aastakümneid tegelnud Virumaa rahvakultuuri uurimisega: ilmunud on teaduslikud väljaanded, kogumikud ja ülevaated. Ingrid Rüütel on aktiivselt osalenud Virumaa kultuuriürituste korraldamisel (sh Viru Säru ja Viru regi) ning esinenud pärimuskultuuri teemadel erinevates paikades. Viru Instituudi sooviks oli salvestada Ingrid Rüütli “oma lugu” seoses Virumaa ja selle kultuurilooga.

Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöös jäädvustati Ingrid Rüütli esinemine videosse, et laiem avalikkus saaks tutvuda ta pärandiga Virumaa kultuurilukku.