Veel on võimalus osaleda küsitluses „loomariik ja inimene“  

Vastuseid oodatakse kuni  31.12.2017

Kogutakse teavet inimese ja looduse suhte kajastamise kohta nii rahvasuust kuuldu kui ka enese kogetuna. Paljut, mida kunagi usuti, usutakse võib-olla praegugi. Muutunud on loomade tüüpkarakterid:hunt ei ole enam rumal ega kohtlane, vaid pigem taibukas, rebane polegi kaval, vaid lubab mägra oma koopasse elama jne.

Küsitluse leiate http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/15.

Küsitluse juurde märkida oma nimi, sünniaasta, elukoht ja koht, kus ja millal juttu/teadet kuulsite. Lisateavet käsitluskava kohta saab telefonil 7 377 730 (Eesti Rahvaluule Arhiiv).

Head vastamist!