Veel allikaid

Kodu- ja kultuuriloolised allikad

Kihelkonnakirjeldused, koduloolaste käsikirjad ja publikatsioonid

Käsikirjad kodudes, kohalikes muuseumides ja raamatukogudes.

 

Eesti kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiivi kogud

H = Jakob Hurda kogu

E = Mattias Johann Eiseni kogu

AES, MT = Akadeemilise Emakeele Seltsi murdekogu

ERM = Eesti Rahva Muuseumi kogu

ERA = Eesti Rahvaluule Arhiivi kogu

RKM = Riikliku Kirjandusmuuseumi, hiljem TA Fr.R. Kreutzwaldi nim Kirjandusmuuseumi, praeguse Eesti Rahvaluule Arhiivi kogu

EKRK = endise TRÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri kogu

EKRK Fon = Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri helilintide kogu

EFA = Eesti Folkoori Arhiivi kogu (tänapäeval juurde kogutav teave)

 

Peamiselt alates 19. sajandi II poolest arhiivi kogutud rahvajutud, uskumus- ja kombeteated, kohamuistendid, pajatused jne.

 

Kogud

 

Küsitluskavadest saab eeskuju võtta  http://www.folklore.ee/era/kysitlus/index.html

Uurimisteemade lühitutvustused http://www.folklore.ee/era/teema/index.html

 

Eesti rahva muuseumi kogud
Eesti rahva muuseumis on üle miljoni säiliku, mis on kogutud viimase saja aasta jooksul. Esemed, joonised, fotodfilmid ja arhiiviaines võimaldavad tundma õppida väga erinevaid valdkondi minevikust kuni tänapäevani – uurida inimese elukeskkonda ja süveneda tema mõttemaailma. Kogudes on ainest eesti ja soome-ugri kultuuride kohta, samuti Tartu Ülikooli tudengite etnoloogia-alaseid uurimistöid läbi aegade.

 

Eesti keele instituudi kohanimekartoteek
Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteegi andmebaas sisaldab kõiki skaneeritud sedeleid, mis on rühmitatud kihelkondade kaupa.

 • murdearhiivis, nüüd ka internetis
 • hakati koguma 1920. aastatest
 • kihelkondlik ülesehitus
 • külad, talud, hooned, maastikuobjektid
 • paralleelnimed
 • murdetekstid

http://heli.eki.ee/kohanimed/index.php?t=1

 

Kaardid
 • Eesti ajalooarhiivi lugemissaalis
 • Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem: peamiselt Eesti kahes suuremas arhiivis — ajalooarhiivis ja riigiarhiivis — hoiul olevate kaartide kirjeldused ja digikujutised
  http://www.ra.ee/kaardid/
 • Maa-ameti Geoportaal http://xgis.maaamet.ee/
 • Maaparandusbüroode arhiivid maakondades

 

Andmebaasid veebis

 

E-väljaanded
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/

Sellelt leheküljelt leiate e-raamatute nimestiku. Perioodilised e-publikatsioonid on Folklore jaMäetagused. Selles on ka vanu pärimustekste.

 

Perekonnaajaloo foorum
http://www.isik.ee/foorum/

 

kasutades otsinguvõimalust, saate oma märksõnale teinekord vägagi häid vastuseid, või leiate mõne inimese, kellelt edasi küsida. Saab vaadata ka kihelkondade kaupa, milliseid  nimesid uuritakse ja mõnikord viidatakse väga unikaalseid allikaid.

 

RIKSWEB
Mõnede maakondade keskraamatukogud kasutavad otsingusüsteemi RIKSWEB. Tuleb minna keskraamatukogu kodulehele ja siseneda sealt otsingusüsteemi, et otsida märksõnade abil kohaliku tähtsusega artikleid.

 

Keeleabi
Eesti Keele Instituudi kodulehel on mitmeid tasuta kasutatavaid sõnastikke:

http://portaal.eki.ee/keelekogud.html

Sealhulgas väike murdesõnastik, kust saab murdeliste sõnade tähendusi ja levikut otsida (loe kindlasti otsingujuhiseid):

http://portaal.eki.ee/dict/vms

 

Eesti Genealoogia Seltsi kodulehelt leiab viite linkidele, mille all on suur lingikogu kõikvõimalike andmebaaside kohta (ka ülalnimetatud on seal loendis).

 

http://share.xmarks.com/folder/bookmarks/QlXu3Hlbtr

 

1880 – Jaan Jung

1888 Jakob Hurt

1909 ERM

1957- EVM

1971-Lahemaa Rahvuspark

1930 – Pätsi riiklik kodukaunistuskampaania