Vaivara murdesõnad sõnaraamatuks

Viru Instituut alustas Vaivara murdekeele tundmaõppimise, kogumise ja jäädvustamisega, et panna tulevikus kokku oma sõnaraamat.

Vaivara murrak moodustab kirdemurde eraldi alarühma, mida asutakse nüüd Vaivara murdekeele rääkijate, teadlaste ja keelehuviliste abiga sõnastikuks vormima. Innustust selleks suureks tööks saadi töörühmadelt: Kuusalu “Rannakiele pesakane“ ja „Lügänuse ajaluo ja kiele sõbrad“, kelle tegemistes on instituut samuti osaline olnud.

Murdesõnastiku sünniks palub Viru Instituut abi endistelt ja praegustelt Vaivaraga seotud inimestelt murdesõnade ja näidete juurde otsimisel. Selleks avati Facebookis aruteludeks ja materjali tutvustamiseks oma grupp „Vaivaru ajaluo ja kiele soprad“ (https://www.facebook.com/groups/898908670902267). Sinna võib saata nii  üksikuid sõnu kui ka  fotosid kirjalikest tekstidest, kus on kasutatud Vaivara murdekeelt, näiteks postkaartidel, kirjades, trükistes või mujal. Samuti avaldatakse teateid ja materjale instituudi kodulehel.

Võimalik on saata infot eespool toodud teemade kohta e-posti teel marge@viruinstituut.ee.

Kirderannikumurde-uurija, keeleteadlane Piret Norvik tutvub Eesti Keele Instituudi murdearhiivis leiduvate Vaivara murdetekstidega, litereerib  Vaivara külades põliselanikelt lindistatud jutte, selgitab Vaivara murdesõnade tähendusi ning tutvustab kogutut keelenõupidamistel ja -päevadel.

Kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus koos koduloouurija Anne Nurgamaaga intervjueerivad pärimusekandjaid-keeletundjaid, lisaks filmitakse intervjueeritavaid.

Kutsume meiega liituma nii Vaivara murraku rääkijaid ja tundjaid kui ka teisi huvilisi.

Vaivara murraku projekt on pikemaajaline ja seda toetab Eesti Rahvakultuuri Keskuse meede „Virumaa pärimuskultuuri toetamine“