Jätkuvad Virumaa pärimuse videoloengud

Viru Instituudi ning Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös jätkuvad pärimusteemalised videoloengud. 2020. aastal valmis folklorist Mall Hiiemäe viieosaline loengusari Virumaa rahvapärimusest. 2021. aasta suvel lisandus Ingrid Rüütli loeng tema Virumaa-ainelistest uurimustest ja kogumikest.

Uue, Virumaa väikeste pärimusloengute sarja esimeses osas räägib folklorist Anu Korb Eesti rahvaluule suurkogumise alusepanija Jakob Hurda kaastöölistest Virumaal. Üle-eestilise kogumise algatas Hurt 1870. aastail,  1888. aastal avaldas  ta ajalehtedes „Olevik“ ja „Postimees“ oma tuntuima üleskutse „Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele“, millele vastas 33 virumaalast. Loengus tuleb juttu Mihkel Eljasest, Paulus Paurmannist, Kristjan Rauast, Julius Aleksander Rehbergist jt Virumaa rahvaluulekogujatest.

Loengu valmistasid ette Janno Simm (kaamera ja montaaž) ning Jaan Tamm (helitöötlus), projekti juhid olid Marge Lepik ja Risto Järv. Sarja valmimisele aitas kaasa Rahvakultuuri Keskuse programm „Virumaa pärimuskultuuri toetamine“. Kõiki loenguid saab vaadata Viru Instituudi leheküljel https://viruinstituut.ee/virumaa-parimus-2021 ning Eesti Rahvaluule Arhiivi Youtube’i-kanalil https://www.youtube.com/eestirahvaluulearhiiv.

Viru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi pressiteade

1.12.2021