Valmis e-kogumik V üle-virumaalise noorte kodu-uurimiskonkursi tööde kokkuvõtetest

Suur tänu koolidele, kelle õpilased võtsid sel aastal osa üle-virumaalisest noorte kodu-uurimiskonkursist ja konverentsist ja andsid nõusoleku oma töödest kokkuvõtted avaldada.  Avaldatud on 41 õpilastöö kokkuvõtted.

Kogumiku toimetas ja kujundas Eve Kangur.

Loodame, et kogumik aitab noori ja juhendajaid oma teemade valikul ja uurida edaspidi eelnevate tööde materjale arhiivis.

Samuti võib pakkuda huvi teistele koduloohuvilistele.

Head uurimist

Marge Lepik
projektijuht