Kutse V ülevirumaalisele noorte kodu-uurimise konkursile

Konkursi eesmärgiks on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel.

Vormistuse osas järgib komisjon hindamisel õpilaste loov- ja uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid.

Autoril on õigus töö teema vabalt valida. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukohast Virumaa, oma maakonna,  kodukoha, kooli  või pere tarbeks.
Aasta jooksul kogub instituut ka lugusid liisusalmide, mälestusi 1990ndatest, kodu-uurijate ja endiste koolijuhtide kohta, mida võib ka täiendavalt siduda selle konkursiga.

Konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored –  individuaalselt ja kollektiivselt, nii kirjaliku uurimistöö kui ka uurimusliku taustaga praktilise tööga.

Tööde esitamisel palume järgida juhendit.  Kui on mingeid raskusi juhendi osas, palun pöörduda küsimustega projektijuhi poole.

Konkursile võetakse vastu 2019. – 2021. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid.

Konkursitööd võivad peale eesti keele olla ka inglise, saksa või vene keeles, kuid kõigil peab olema eestikeelne resümee.

Konkursitöid saab esitada 21. juunini 2021. a  meilitsi marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R .Kreutzwaldi 5 (VIROLi tuppa) märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.

Kokkuvõtteid tehakse konverentsil, kus noored saavad võimaluse esineda erinevates sektsioonides kooliastmeti.

Konverents toimub 2021. aasta oktoobris. Konverentsi täpne aeg ja koht tehakse osavõtjaile teatavaks täiendavalt septembris.

Lisainfo: tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee