Tööd tuua 28.- 31. oktoobrini 2019. a. Rakveresse (Rakvere Eragümnaasiumi kantseleisse kella 9- 16, tel 32 23940) või Jõhvi (Jõhvi keskraamatukogusse kella 10-17).

Igale tööle varjatud kohale kinnitada nimesilt, millel on töö nimi, autor, kool, klass, juhendaja. Lisaks peab kaasas olema nimekiri esitatud töödest koos siltidega iga eseme esitlemiseks (sobiliku formaadi ja stiili valib kool ise).

Virtuaalnäituse jaoks  esitada fotod töödest (foto pikem külg oleks miinimum 1200 px, pilt ei tohi olla udune ja pildistav ese peaks olema võimalikult hästi eksponeeritud (ühtlane taust ja valgus). Fotod võib esitada CD või mälupulgal koos esemega või saata elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee  või kodulehel https://viruinstituut.ee/piltide-saatmine. Foto juurde lisada andmed töö nimi, tehnika, autor, kool, klass, juhendaja nimi ja foto autor.

Näitusele valitakse paremad, omapärasemad ja huvitavamad tööd.

Näitused toimuvad novembris Jõhvi keskraamatukogus ja detsembris Rakveres Lääne-Viru keskraamatukogus, kus esitletakse kogu Virumaa töid koos. Näituste avamiste kohta tuleb täiendav info.

Info Marge Lepik, tel 5054319, marge@viruinstituut.ee

Juhend (täiendatud)

Eesmärk:

1.kõikjalt Virumaalt kokku koguda noorte käsitöid ning talletada need Virumaa kultuurilukku.

2.märgata Virumaal koolinoori, tunnustada ja esile tõsta noori, kes peavad oluliseks, hoiavad ja arendavad meie käsitööd.

Aeg: 20.01-31.10.2019

Koht: näitused toimuvad novembris Jõhvi keskraamatukogus ja detsembris Rakveres Lääne-Viru keskraamatukogus, kus esitletakse kogu Virumaa töid koos.

Tingimused:

Osalejad võivad olla üldharidus-, kutse- ja huvikoolide õpilased oma käsitöödega. Võib esitada ka mitme õpilase ühistöid.

Näitusele valitakse paremad, omapärasemad ja huvitavamad tööd. Teema valib autor ise. Soovitatavalt  seotud Virumaaga, oma kodukohaga.Tööd võivad olla valminud aastatel 2017-2019.

Õpilane võib esitada kuni 3 omaloomingulist tööd. Soovi korral võib autor lisada jutukese iseendast, oma loomingust, tööde saamisloost ja tekstile ka õpilase foto (mõõtudes  5×7 cm).

Täiendavalt esitada fotod  töödest virtuaalnäituse jaoks (foto pikem külg oleks miinimum 1200 px, pilt ei tohi olla udune ja pildistav ese peaks olema võimalikult hästi eksponeeritud (ühtlane taust ja valgus). Fotod võib esitada CD või mälupulgal koos esemega või saata elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee või kodulehele
https://viruinstituut.ee/piltide-saatmine. Foto juurde lisada andmed: töö nimi, tehnika, autor, kool, klass, juhendaja nimi ja foto autor.

Tööde vormistamine:

Igale tööle varjatud kohale kinnitada nimesilt, millel on töö nimi, autor, kool, klass, juhendaja. Lisaks peab kaasas olema nimekiri esitatud töödest koos siltidega iga eseme esitlemiseks (formaadi ja stiili valib kool ise töödele sobiliku).

Tööd tuua 28.- 31. oktoobrini 2019. a. Rakveresse (Rakvere Eragümnaasiumi, Tööstuse 12, kantseleisse kella 9- 16, tel 32 23940) või Jõhvi (Jõhvi keskraamatukogusse kella 10-17).

Tööde hindamine ja esitlemine:

Tööde hindamisel komisjoni poolt peetakse oluliseks ideed ja teostuse korrektsust. Töö väärtust tõstab asjaolu, kui sellel on ka mingi praktiline väljund.

Tublimate õpilaste ning nende juhendajate tänamine toimub näituste avamisel nii Jõhvis kui Rakveres (vastavad kutsed saadetakse eraldi).

Lisainfo:

Marge Lepik, tel 5054319, marge@viruinstituut.ee