Maidla lasteaeia kanneldajad. Foto Enn Laansalu

Tore neljapäev Maidla mõisas

Selle aasta teine pärimuspäev „Virumaa on virulaste hoida“ toimus Lüganuse kihelkonna mail Maidla mõisas.  Tänu Maidla koolile sai kokku mitmekülgne kava mõisa ajaloost, tänasest koolist, õpilaste kodu-uurimistöödest, noorte kanneldajate esinemisest , millele lisaks  külaliste poolt murdekeelest ja Virumaa viguritega lugudest.

Suur aitäh Meelike Abroi, Pille Kekki, Evelin Kõre, Kalle Lipp, Heidi Pabor, Sulev Oll, Ülle Meister, Kaja Toikka, Kristen Suokass, Sirje Võsa, Reet Markin ja üllatusesineja Heino Jäger.

 Päev oli osaliste arvates väga õnnestunud just teemade mitmekesisuse tõttu.

Päeva korraldamist toetasid  Lüganuse Vallavalitsus, Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.