Ootame lisalugusid Tööstuse tänava kooli kohta

Serafima Koov

Serafima Koov (erakogu)

Suur tänu kõigile, kes kevadise kutse peale edastasid oma lugusid, fotosid ja muid materjale Tööstuse tänava kooli kohta.

Rõõmustav on see, et laekus materjale ka enne 1940. a õppinud inimestelt ja nende lähikondsetelt. Täienesid algkooli lõpetajate nimekirjad ja fotokogu. Juurde otsime veel fotosid koolihoone siseruumide ja õpilaste ürituste kohta erinevatel aegadel. Üllatav oli see, et ei laekunud koolinalju ega mälestuskilde õpetajatest. Oodatud on ka kirjeldused kooli traditsioonidest erinevate aegadel.

Kahjuks ei õnnestunud leida arhiividest ega tulnud lõpetajatelt või nende järeltulijatelt 1941.a lõpetanute nimesid. Arhiivi materjalide põhjal toimus õppetöö 4. septembrist 7.juunini, õpilasi oli 308, lõpetajate nimed ja arv on teadmata.

Õppetöö kohta sõja-aastatel on senini vähe infot laekunud. Huvitav oleks saada mälestusi, milline nägi välja koolipäev sel ajal, millised ülesanded olid õpilastel koolis peale õppimisi, kui pikk oli koolipäev, kuidas toitlustati jne.

Tööstuse tn koolihoones olid lisaks algkoolile ka teised koolid. III algkooli lõpetajatelt on veidi materjali laekunud, kuid ootame teavet naiskutsekooli kohta nendest aastatest, kui nad olid just selles majas. Hilisematest aastatest ootame infot õhtukeskkooli ja vene kooli õpilastelt ja õpetajatelt, et täiendada koolimaja lugu mälestustega koolihoonest, õppetingimustest, erinevate koolide koosolemisest jmt.

Lugusid võivad saata ka koolis õppinute noored järeltulijad oma mälestustena vanavanemate juttudest sellest koolist.

Ootame lugusid 2021. a jaanuarini meilitsi Viru Instituudi aadressil marge@viruinstituut.ee. Mälestusi ja pilte võib tuua ka Tööstuse tänava koolimajja kantseleisse.

Loodame, et 2021. a kevadel on kooli konverentsi toimumine võimalik, siis saame veel info juurde.

Tänades
Marge Lepik
Viru Instituut