Foto autor: Julia Kropatševa

Esimene Virumaa noorte käsitöönäitus andis innustust

Foto: Aleksander Ragni

Maksim Kozlov

Näitus oli tunduvalt suuremas mahus kui kavandatud, töid laekus kokku 24 (neist 2 esinesid ainult virtuaalnäitusel) koolist 260 õpilastelt kokku 500 tööd. Esimene näitus avati 4. novembril Jõhvi keskraamatukogus ja teine näitus 4.detsembril Rakveres Lääne-Virumaa keskraamatukogus. Külastajate arvuga võib rahule jääda, tagasiside neilt oli väga positiivne.

Õnnestus ka virtuaalnäitus, mida instituut kasutas alles esimest korda ja testis, et järgmistel kordadel teha ka teisi näitusi selle abiga. Virtuaalnäitus on avatud instituudi kodulehel ka jaanuaris.

Kuigi korraldajad ei pannud rõhku parimate väljaselgitamisele, pigem tööde tutvustamisele ja uute ideede leidmisele, tõstis Viru Instituut koos oma partneritega Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsist ja Eesti Politseimuuseumist esile järgmisi käsitöömeistreid:
kool: Kiviõli Vene Kool (õpetajad Aleksandr Ragni ja Ilona Bondarenko):
õpetaja: Inna Tolsa (Kohtla-Järve Järve Kool, Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja);
õpilane: Ketlin Rebane (Kadrina Keskkool, juhendajad Marianne Annula ja
Karin Rebane);                                                                                                                          rahvuslik käsitöö: ”Tikitud nõelaraamat”  Kairi Manninen (Kadrina Keskkool, juhendaja Marianne Annula);
uudse ideega  tööd:  plastiliinist kujud (Lasila Põhikool, juhendaja Ruth Kapper),
nahast kalad etnograafiliste ornamentidega (Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja, juhendaja Inna Tolsa),
heegelpitsiga klaaskuulid rõngal (Rakvere Reaalgümnaasium, juhendaja Kadi Inno) ja kandled (Sõmeru Põhikool, juhendaja Toivo Reinsoo).

Uudsete ideedega ja huvitavaid töid oli rohkesti (puidu- ja metallitööd, keraamika, tikkimis-tööd ja kudumid, maketid), kuid instituut siiski ei leidnud tööd ega ideed oma meene saamiseks 2020.aastaks. Otsime edasi, korraldades ka edaspidi konkursse ja näitusi, kaasates koolegi.

 

Suur tänu kõikidele, kes aitasid kaasa esimese Virumaa noorte käsitöönäituse korraldamisele.

Kokkuvõtteid tehes  lepiti kokku, et järgmine ühiskäsitöönäitus võiks
olla 2021.a, kuid 2020. aastal prooviks hoopis kunstinäitusega.

Viru Instituut ootab ettepanekuid, et kuidas võiks koos  edaspidi  ja
paremini noorte töid tutvustada avalikkusele.

Marge Lepik
projektijuht

Instituut aitab kaasa Lüganuse murdesõnastiku koostamisele

2018. a toimus Lüganusel sissejuhatav üritus selleks, et alustada Lüganuse murdesõnastiku koostamist. Eestvedajaks oli instituudi liige Kaja Toikka, kelle ideed toetasid folklorist Ingrid Rüütel ja keeleteadlane Jüri Viikberg. Kaja Toikka on lõpetanud Tallinna ülikooli magistritööga kirderannikumurdest, tegelnud Lüganuse murdega ning suudab seda ka rääkida.

2019.a alustati juba ettevalmistustega tänu Virumaa pärimuskultuuri-programmile. Intervjueeriti keeleoskajaid, süstematiseeriti materjal, selekteeriti ja sisestati murdesõnad ja -väljendid EELexi. Tänu kokkuleppele Eesti Keele Instituudile  on elektrooniline murdesõnastiku koostamise keskkond selleks avatud. Kaja Toikkale ja Kaire Sulpile  on abiks oma nõuannetega  Jüri Viikberg. Korraldatud on mitmeid üritusi, sealhulgas keeletalgud ja keelekohvik, kus on tutvustatud murdekeelt ja saadud uusi sõnu ja keeletundjaid.

Sõnastiku tegeliku koostamiseni läheb veel aega, kuid on hea meel, et EKI seda protsessi oma keelekogude ja koostamiskogemusega ellu viia aitab.

Instituut on plaaninud kogumise projekti kolmele aastale.

Rannakiele päival Liesis

Instituudi liikmed külastasid taas Leesi rahvamaja, kus toimus keeleaasta puhul rannakeele päev, mille korraldasid Keskkonnaamet, MTÜ Põhiranna ja  Rannakeele Pesake.

Ettekande soome-ugri keeltest ja nende arengutest tegi Jaak Prozes. Heli Kendra ja Ene Velström vestsid rannakeele sõnaraamatu tegemisest. Anne Kurepalu rääkis Lahemaa randlasest, Viinistu igipõline kalur Hartvig Niiholm aga merest ja kalapüügist. Vahele lauldi regilaule ja kuulati hulganisti rannakeelseid lugusid kohalikelt.

Sealt kandi ettevõtmised on igati eeskujuks ka virulastele, sest praegu koostab üks töörühm Lüganuse murdesõnastikku Kaja Toikka eestvedamisel. Samuti on instituudil huvi nende keeleõpetuse korralduse kogemuste vastu.

Aitäh, toreda ja väärt päeva eest Juminda poolsaarel.

Foto: Aleksander Ragni

Virumaa noorte käsitöönäitus Rakveres on avatud

4. detsembril avati 1. Virumaa noorte käsitöönäitus Rakveres Kaurikooli õpilaste esinemisega Peep Pihlaku juhendamisel. Oma avasõnad ütlesid instituudi poolt Kaja Toikka, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi poolt Kersti Loite ja käsitööõpetajate poolt Anu Õunap.

Näitus oli enne kuu aega Jõhvis, nüüd on võimalus uudistada noorte väga erinevaid  töid keskraamatukogus 1.korrusel. Ka neil on huvitav, kes enne olid Jõhvis näitust näinud, sest hooned on erinevad ja tööde paigutus annab hoopis teise emotsiooni.

Töid on rohkesti, pea 500 tööd 260 õpilaselt 22 koolist, juhendajaid on olnud 32.

Näitusel saab iga külastaja märkida ära oma lemmiktöö külalisraamatusse või sedeliga. Näituse lõpetamisel antakse välja publiku auhind, lisaks on ka mitmete sponsorite poolt kinkekaardid.

Näitus on avatud aasta  lõpuni raamatukogu lahtiolekuaegadel.

Näituse ettevalmistamisel ja ülespanekul olid suure töö tegijad Jõhvis Inna Tolsa, Ülo Mammon, Kärt Kask, Tiia Linnart  ja raamatukogu töötajad, Rakveres aga Anu Õunap, Maarja Piir, Mare Pluutus, Riina Orgus, Krista Strauss, Kadi Inno  ja raamatukogu töötajad.

Suur tänu kõigile, kes aitasid sellele esimesele ülevirumaalisele näitusele kaasa.

Aitäh, Jõhvi Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, IVOL, VIROL, Kultuurkapital, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts ning Eesti Politseimuuseum.

Virtuaalnäitust on võimalik vaadata alates 10.detsembrist instituudi kodulehel.

Vaata fotosid avamisest siit

Valmis e-kogumik  noorte kodu-uurimistöödest

2019. a ülevirumaalisele noorte kodu-uurimiskonkursile esitatud tööde kokkuvõtetest. Avaldatud on 34 õpilase töö kokkuvõtted.  Kogumiku toimetas ja kujundas Eve Kangur.

Loodame, et kogumik aitab noori ja juhendajaid oma teemade valikul ja uurida edaspidi eelnevate tööde materjale.

Töölehed ja õppemängud said kokku pandud uude e-kogumikku

Taas sai kokku kogutud üle poolesaja töölehe ja õppemängu, mis nüüd koos e-kogumikus, millega saab tutvuda instituudi kodulehel.

Kogumiku koostajad loodavad, et kogutud materjal ja käesoleva kogumiku töölehed leiavad kasutamist Virumaa haridusasutustes oma kultuuriloo tutvustamisel, saades neist uusi ideid oma töölehtede koostamiseks.

Ootame ka edaspidi õpetajatelt ja teistelt Virumaa kultuuriloo huvilistelt kaastöid, et rikastada Virumaa kultuuriloo õppevara õpetamiseks ja õppimiseks. Laekunud töid saab ka täiendavalt avalikustada.

Kogumiku koostamisel oli ka sel korral oluline osa Rakvere Kolledži ja Narva Kolledži õppejõul Lehte Tuulingul, kes juhendas ja koolitas töölehtede koostajad, varustas neid ka metoodiliste soovitustega. Kogumiku valmistamisele aitasid kaasa oma asjakohaste nõuannetega Kadri Vahula ja Tea Välk, kogumiku kujundas Eve Kangur.

Töölehtede kogumiku koostamist aitas Viru Instituudil rahaliselt toetada Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuriprogramm ja Kultuurkapital.

Head töölehtede kasutamist ja uute koostamist!

 

Narvas tehti kokkuvõtteid Virumaa kultuurilooliste töölehtede-mängude kogumisest

Mitmete õpetajate ettepanekul hakkas MTÜ Viru Instituut 2013.aastal koostama õppekava “Virumaa kultuurilugu”, abistamaks üldhariduskoole, haridus- ja kultuuriasutusi Virumaa kultuuriloo õpetamisel. Koostatud Virumaa kultuuriloo õppekava on laiem, selle alusel saab siduda teemasid kihelkondade ja oma kodukoha kultuurilooga, planeerimaks ajaloo- ja kultuuriretki ja muid tegevusi ka teistele.

Aastatel 2016-2017 kogus instituut töölehti lasteaedadelt ja koolidelt Virumaa kultuuriloo kohta.  2018.a lõpul kutsus  instituut taas algklasside ja lasteaedade õpetajaid täiendama kogumikke aastatel 2017-2019 loodud kodukoha- ja selle kultuuri teemaliste töölehtedega, juurde oodati ka mänge.

Saabus  21 õpetajalt, neist kuus ühistööd,  ja kahelt õpilaselt 49 huvitavat tööd, sealhulgas 16 erinevat mängu Virumaa teemadel.

Kokkuvõtete tegemiseks ja autorite  tunnustamiseks saadi novembri alguses kokku Narva kolledžis, kus mitmed autorid tutvustasid oma töid. Lisaks tutvuti ka kolledži ja Narva linnaga, arutati ühistegevuse võimalusi lähiaastatel lasteaedadega Virumaa tundmaõppimisel. Oli tore ja huvitav päev , kus olid lõimitud mitmed erinevad tegevused.

Aitäh, õpetajad Ester Piht ja illa Õun (Tapa lasteaed Pisipõnn), Sirje Illopmägi (Kohtla-Järve lasteaed Lepatriinu), Eda Kiili ja Heli Lauk (Kunda lasteaed Kelluke), Julia Saikonen, Niina Širjajeva, Olga Letohho, Irina Irõškina, Tatjana Lapõnina ja Julia Belova (Sillamäe lasteaed Jaaniussike), Svetlana Astahhova  ja Larissa Anufrijeva (Narva lasteaed Põngerjas), Tatjana Moskovtseva (Kohtla-Järve lasteaed Karuke), Olga Leontjeva, Nutsa Orlik ja Svetlana Ennuksen (Kohtla-Järve lasteaed Tareke), Eha Sindonen (Rakke lasteaed), Maret Kalvet (Mäetaguse lasteaed), Jevgeniya Terehhova (Narva lasteaed Käoke), Irina Gritsinenko õpilaste Violetta Mjagkova ja Daniil Savitskiga (Tammiku põhikool).

Kogutud tööd avaldatakse instituudi kodulehel detsembris, varasematega saab tutvuda  https://viruinstituut.ee/virumaa-kultuurilugu/ ja  https://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/

Kogumiku koostajad loodavad, et kogutud töölehed ja mängud leiavad kasutamist Virumaa haridusasutustes, saades neist uusi ideid oma õppematerjalide koostamiseks.

Ootame ka edaspidi õpetajatelt ja teistelt Virumaa kultuuriloo huvilistelt kaastöid, et rikastada Virumaa kultuuriloo õppevara õpetamiseks ja õppimiseks. Laekunud töid saab ka täiendavalt avalikustada.

Kogumiku koostamisel oli ka sel korral oluline osa Narva Kolledži õppejõul Lehte Tuulingul, kes juhendas ja koolitas töölehtede koostajad, varustas neid ka metoodiliste soovitustega. Kaasa aitasid oma asjakohaste nõuannetega Kadri Vahula ja Tea Välk, kogumiku kujundas  Eve Kangur.

Töölehtede kogumiku koostamist aitasid Viru Instituudil rahaliselt toetada Kultuurkapital ja Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuriprogramm.

Fotod Narva päevast  esitas Tapa lasteaed “ Pisipõnn“

Valmis kogumik „Viru keel ja jutud 2019“

Valmis kogumik „Viru keel ja jutud 2019“ selle aasta kogumisel laekunud töödest virulastest tegemistest ja viru keelest.

Seekord on ka katkendeid Lasila ja Haljala  kooli noorte teemakohastest uurimistöödest naljadest.

Suur tänu kõigile saatjatele.

Kõige enam töid tuli Viru-Järva piirilt Sirje Võsa eestvedamisel, sealhulgas ka varem kogutud materjale Anne Raava ja Elle Kivisoo poolt. Teist aastat järjest on saatnud lugusid ja sõnu Miila külast Meeli Müller, kaasates ka kirjutama Reet Kasepuu. Oma lood esitasid ka viru keelega aktiivsemalt tegutsejad- Kaja Toikka ja Kristen Sukass.

Rõõmustav, et juurde on tulnud uusi kirjutajaid Viru-Nigulast, Kadrinast, Lüganuselt, Ulvist ja Rakverest. Pikema aja jooksul kogunud lugusid saatis Viru-Nigulast Heili Tarjan.

Katkenditega kõigist neist lugudest saate tutvuda meie kogumiku kaudu. Kogumiku pani kokku ja kujundas Eve Kangur.

Head lugemist ja uute sõnade või lugude saatmist instituudile ka tulevikus.

Kogumikuga on võimalik tutvuda siit.

Otselink pdf-failile on siin

Praktiline muuseumipäev

24. oktoobril toimus 2. muuseumipäev väikemuuseumide esindajatele ja kodu-uurijatele Virumaa muuseumides.

Osalejad tutvusid Kertu Karuse  saatel Rehbinderi majas olevate näitustega. Muuseumi töötajad Pilvi Põldma,  Eve Einmann ja Signe Lintrop andsid mitmekülgset infot   museaalide dokumenteerimise vajadustest ja võimalustest väikemuuseumis, museaalide märgistamise, pabermaterjali vastuvõtmise ja säilitamise kohta.  Kokkuvõtteks tehti rühmades ka läbi praktiline töö museaalide dokumenteerimise kohta. Huvipakkuv  oli  kohtulabori ja muuseumi hoidlate külastus.

Kohalolijad tegid ettepanekuid järgmise aasta koostöö kohta, rõhutades vajadust just selliste infopäevade osas, kus saab tutvuda kohapeal muuseumi tegevusega ning näpunäiteid praktiliste tegevuste osas.

Tänati ka selle aasta viru keele lugudest tublisid kirjutajaid. Head tööd saatsid Sirje Võsa, Meeli Müller, Reet Kasepuu, Heili Tarjan, Anne Raava ja Elle Kivisoo, lisaks helilindid Enn Laansalu.

Suur tänu SA Virumaa Muuseumid selle huvitava ja rohke praktilise informatsiooniga päeva eest.

 

 

Tulekul esimene üle-virumaaline noorte käsitöönäitus

4. novembril avatakse Jõhvi keskraamatukogus esimene üle-virumaaline noorte käsitöönäitus, kus kõik Virumaa koolid võivad esitleda oma töid.

Näituse eesmärgiks on märgata Virumaal käsitööga tegelevaid koolinoori, tunnustada ja esile tõsta neid, kes peavad oluliseks ning arendavad meie käsitööd.

Näitusele valitakse  paremaid ja huvitavamad  tööd vabal teemal. Soovitatavalt  seotud Virumaaga, oma kodukohaga.

See näitus on ka mingil määral katsetus tulevikuks, kas ja kuidas toimib koostöö selles valdkonnas. Veel mõned aastad tagasi  toimusid maakondlikud näitused ja esitleti töid üleriigilistele näitustele. Ehk õnnestub tulevikus korraldada periooditi Virumaa näitusi erinevates kohtades, tutvustamaks noorte käsitöid.

Sel aastal toimuvad näitused novembris Jõhvis ja detsembris Rakveres, samal ajal on instituudi kodulehel ka virtuaalnäitus (info kodulehel https://viruinstituut.ee/ulevirumaalise-noorte-kasitoonaitus/.

Näitusel valitakse välja ka parimatest parimad tööd, neid tunnustatakse. Korraldajad loodavad leida nende hulgast ka midagi, mis sobiks noorte poolt viru meeneks, märgiks.

Näitus saab teoks Viru Instituudi, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi ning mõlema maakonna käsitöö- ja tehnoloogiaõpetajate aineühenduste eestvedamisel, Jõhvi ja Lääne-Virumaa keskraamatukogu abil.

Toetavad Kultuurkapital ja mõlema  maakonna omavalitsuste liidud.