Rannakiele päival Liesis

Instituudi liikmed külastasid taas Leesi rahvamaja, kus toimus keeleaasta puhul rannakeele päev, mille korraldasid Keskkonnaamet, MTÜ Põhiranna ja  Rannakeele Pesake.

Ettekande soome-ugri keeltest ja nende arengutest tegi Jaak Prozes. Heli Kendra ja Ene Velström vestsid rannakeele sõnaraamatu tegemisest. Anne Kurepalu rääkis Lahemaa randlasest, Viinistu igipõline kalur Hartvig Niiholm aga merest ja kalapüügist. Vahele lauldi regilaule ja kuulati hulganisti rannakeelseid lugusid kohalikelt.

Sealt kandi ettevõtmised on igati eeskujuks ka virulastele, sest praegu koostab üks töörühm Lüganuse murdesõnastikku Kaja Toikka eestvedamisel. Samuti on instituudil huvi nende keeleõpetuse korralduse kogemuste vastu.

Aitäh, toreda ja väärt päeva eest Juminda poolsaarel.

Foto: Aleksander Ragni

Virumaa noorte käsitöönäitus Rakveres on avatud

4. detsembril avati 1. Virumaa noorte käsitöönäitus Rakveres Kaurikooli õpilaste esinemisega Peep Pihlaku juhendamisel. Oma avasõnad ütlesid instituudi poolt Kaja Toikka, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi poolt Kersti Loite ja käsitööõpetajate poolt Anu Õunap.

Näitus oli enne kuu aega Jõhvis, nüüd on võimalus uudistada noorte väga erinevaid  töid keskraamatukogus 1.korrusel. Ka neil on huvitav, kes enne olid Jõhvis näitust näinud, sest hooned on erinevad ja tööde paigutus annab hoopis teise emotsiooni.

Töid on rohkesti, pea 500 tööd 260 õpilaselt 22 koolist, juhendajaid on olnud 32.

Näitusel saab iga külastaja märkida ära oma lemmiktöö külalisraamatusse või sedeliga. Näituse lõpetamisel antakse välja publiku auhind, lisaks on ka mitmete sponsorite poolt kinkekaardid.

Näitus on avatud aasta  lõpuni raamatukogu lahtiolekuaegadel.

Näituse ettevalmistamisel ja ülespanekul olid suure töö tegijad Jõhvis Inna Tolsa, Ülo Mammon, Kärt Kask, Tiia Linnart  ja raamatukogu töötajad, Rakveres aga Anu Õunap, Maarja Piir, Mare Pluutus, Riina Orgus, Krista Strauss, Kadi Inno  ja raamatukogu töötajad.

Suur tänu kõigile, kes aitasid sellele esimesele ülevirumaalisele näitusele kaasa.

Aitäh, Jõhvi Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, IVOL, VIROL, Kultuurkapital, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts ning Eesti Politseimuuseum.

Virtuaalnäitust on võimalik vaadata alates 10.detsembrist instituudi kodulehel.

Vaata fotosid avamisest siit

Valmis e-kogumik  noorte kodu-uurimistöödest

2019. a ülevirumaalisele noorte kodu-uurimiskonkursile esitatud tööde kokkuvõtetest. Avaldatud on 34 õpilase töö kokkuvõtted.  Kogumiku toimetas ja kujundas Eve Kangur.

Loodame, et kogumik aitab noori ja juhendajaid oma teemade valikul ja uurida edaspidi eelnevate tööde materjale.

Töölehed ja õppemängud said kokku pandud uude e-kogumikku

Taas sai kokku kogutud üle poolesaja töölehe ja õppemängu, mis nüüd koos e-kogumikus, millega saab tutvuda instituudi kodulehel.

Kogumiku koostajad loodavad, et kogutud materjal ja käesoleva kogumiku töölehed leiavad kasutamist Virumaa haridusasutustes oma kultuuriloo tutvustamisel, saades neist uusi ideid oma töölehtede koostamiseks.

Ootame ka edaspidi õpetajatelt ja teistelt Virumaa kultuuriloo huvilistelt kaastöid, et rikastada Virumaa kultuuriloo õppevara õpetamiseks ja õppimiseks. Laekunud töid saab ka täiendavalt avalikustada.

Kogumiku koostamisel oli ka sel korral oluline osa Rakvere Kolledži ja Narva Kolledži õppejõul Lehte Tuulingul, kes juhendas ja koolitas töölehtede koostajad, varustas neid ka metoodiliste soovitustega. Kogumiku valmistamisele aitasid kaasa oma asjakohaste nõuannetega Kadri Vahula ja Tea Välk, kogumiku kujundas Eve Kangur.

Töölehtede kogumiku koostamist aitas Viru Instituudil rahaliselt toetada Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuriprogramm ja Kultuurkapital.

Head töölehtede kasutamist ja uute koostamist!

 

Narvas tehti kokkuvõtteid Virumaa kultuurilooliste töölehtede-mängude kogumisest

Mitmete õpetajate ettepanekul hakkas MTÜ Viru Instituut 2013.aastal koostama õppekava “Virumaa kultuurilugu”, abistamaks üldhariduskoole, haridus- ja kultuuriasutusi Virumaa kultuuriloo õpetamisel. Koostatud Virumaa kultuuriloo õppekava on laiem, selle alusel saab siduda teemasid kihelkondade ja oma kodukoha kultuurilooga, planeerimaks ajaloo- ja kultuuriretki ja muid tegevusi ka teistele.

Aastatel 2016-2017 kogus instituut töölehti lasteaedadelt ja koolidelt Virumaa kultuuriloo kohta.  2018.a lõpul kutsus  instituut taas algklasside ja lasteaedade õpetajaid täiendama kogumikke aastatel 2017-2019 loodud kodukoha- ja selle kultuuri teemaliste töölehtedega, juurde oodati ka mänge.

Saabus  21 õpetajalt, neist kuus ühistööd,  ja kahelt õpilaselt 49 huvitavat tööd, sealhulgas 16 erinevat mängu Virumaa teemadel.

Kokkuvõtete tegemiseks ja autorite  tunnustamiseks saadi novembri alguses kokku Narva kolledžis, kus mitmed autorid tutvustasid oma töid. Lisaks tutvuti ka kolledži ja Narva linnaga, arutati ühistegevuse võimalusi lähiaastatel lasteaedadega Virumaa tundmaõppimisel. Oli tore ja huvitav päev , kus olid lõimitud mitmed erinevad tegevused.

Aitäh, õpetajad Ester Piht ja illa Õun (Tapa lasteaed Pisipõnn), Sirje Illopmägi (Kohtla-Järve lasteaed Lepatriinu), Eda Kiili ja Heli Lauk (Kunda lasteaed Kelluke), Julia Saikonen, Niina Širjajeva, Olga Letohho, Irina Irõškina, Tatjana Lapõnina ja Julia Belova (Sillamäe lasteaed Jaaniussike), Svetlana Astahhova  ja Larissa Anufrijeva (Narva lasteaed Põngerjas), Tatjana Moskovtseva (Kohtla-Järve lasteaed Karuke), Olga Leontjeva, Nutsa Orlik ja Svetlana Ennuksen (Kohtla-Järve lasteaed Tareke), Eha Sindonen (Rakke lasteaed), Maret Kalvet (Mäetaguse lasteaed), Jevgeniya Terehhova (Narva lasteaed Käoke), Irina Gritsinenko õpilaste Violetta Mjagkova ja Daniil Savitskiga (Tammiku põhikool).

Kogutud tööd avaldatakse instituudi kodulehel detsembris, varasematega saab tutvuda  https://viruinstituut.ee/virumaa-kultuurilugu/ ja  https://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/

Kogumiku koostajad loodavad, et kogutud töölehed ja mängud leiavad kasutamist Virumaa haridusasutustes, saades neist uusi ideid oma õppematerjalide koostamiseks.

Ootame ka edaspidi õpetajatelt ja teistelt Virumaa kultuuriloo huvilistelt kaastöid, et rikastada Virumaa kultuuriloo õppevara õpetamiseks ja õppimiseks. Laekunud töid saab ka täiendavalt avalikustada.

Kogumiku koostamisel oli ka sel korral oluline osa Narva Kolledži õppejõul Lehte Tuulingul, kes juhendas ja koolitas töölehtede koostajad, varustas neid ka metoodiliste soovitustega. Kaasa aitasid oma asjakohaste nõuannetega Kadri Vahula ja Tea Välk, kogumiku kujundas  Eve Kangur.

Töölehtede kogumiku koostamist aitasid Viru Instituudil rahaliselt toetada Kultuurkapital ja Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuriprogramm.

Fotod Narva päevast  esitas Tapa lasteaed “ Pisipõnn“

Valmis kogumik „Viru keel ja jutud 2019“

Valmis kogumik „Viru keel ja jutud 2019“ selle aasta kogumisel laekunud töödest virulastest tegemistest ja viru keelest.

Seekord on ka katkendeid Lasila ja Haljala  kooli noorte teemakohastest uurimistöödest naljadest.

Suur tänu kõigile saatjatele.

Kõige enam töid tuli Viru-Järva piirilt Sirje Võsa eestvedamisel, sealhulgas ka varem kogutud materjale Anne Raava ja Elle Kivisoo poolt. Teist aastat järjest on saatnud lugusid ja sõnu Miila külast Meeli Müller, kaasates ka kirjutama Reet Kasepuu. Oma lood esitasid ka viru keelega aktiivsemalt tegutsejad- Kaja Toikka ja Kristen Sukass.

Rõõmustav, et juurde on tulnud uusi kirjutajaid Viru-Nigulast, Kadrinast, Lüganuselt, Ulvist ja Rakverest. Pikema aja jooksul kogunud lugusid saatis Viru-Nigulast Heili Tarjan.

Katkenditega kõigist neist lugudest saate tutvuda meie kogumiku kaudu. Kogumiku pani kokku ja kujundas Eve Kangur.

Head lugemist ja uute sõnade või lugude saatmist instituudile ka tulevikus.

Kogumikuga on võimalik tutvuda siit.

Otselink pdf-failile on siin

Praktiline muuseumipäev

24. oktoobril toimus 2. muuseumipäev väikemuuseumide esindajatele ja kodu-uurijatele Virumaa muuseumides.

Osalejad tutvusid Kertu Karuse  saatel Rehbinderi majas olevate näitustega. Muuseumi töötajad Pilvi Põldma,  Eve Einmann ja Signe Lintrop andsid mitmekülgset infot   museaalide dokumenteerimise vajadustest ja võimalustest väikemuuseumis, museaalide märgistamise, pabermaterjali vastuvõtmise ja säilitamise kohta.  Kokkuvõtteks tehti rühmades ka läbi praktiline töö museaalide dokumenteerimise kohta. Huvipakkuv  oli  kohtulabori ja muuseumi hoidlate külastus.

Kohalolijad tegid ettepanekuid järgmise aasta koostöö kohta, rõhutades vajadust just selliste infopäevade osas, kus saab tutvuda kohapeal muuseumi tegevusega ning näpunäiteid praktiliste tegevuste osas.

Tänati ka selle aasta viru keele lugudest tublisid kirjutajaid. Head tööd saatsid Sirje Võsa, Meeli Müller, Reet Kasepuu, Heili Tarjan, Anne Raava ja Elle Kivisoo, lisaks helilindid Enn Laansalu.

Suur tänu SA Virumaa Muuseumid selle huvitava ja rohke praktilise informatsiooniga päeva eest.

 

 

Tulekul esimene üle-virumaaline noorte käsitöönäitus

4. novembril avatakse Jõhvi keskraamatukogus esimene üle-virumaaline noorte käsitöönäitus, kus kõik Virumaa koolid võivad esitleda oma töid.

Näituse eesmärgiks on märgata Virumaal käsitööga tegelevaid koolinoori, tunnustada ja esile tõsta neid, kes peavad oluliseks ning arendavad meie käsitööd.

Näitusele valitakse  paremaid ja huvitavamad  tööd vabal teemal. Soovitatavalt  seotud Virumaaga, oma kodukohaga.

See näitus on ka mingil määral katsetus tulevikuks, kas ja kuidas toimib koostöö selles valdkonnas. Veel mõned aastad tagasi  toimusid maakondlikud näitused ja esitleti töid üleriigilistele näitustele. Ehk õnnestub tulevikus korraldada periooditi Virumaa näitusi erinevates kohtades, tutvustamaks noorte käsitöid.

Sel aastal toimuvad näitused novembris Jõhvis ja detsembris Rakveres, samal ajal on instituudi kodulehel ka virtuaalnäitus (info kodulehel https://viruinstituut.ee/ulevirumaalise-noorte-kasitoonaitus/.

Näitusel valitakse välja ka parimatest parimad tööd, neid tunnustatakse. Korraldajad loodavad leida nende hulgast ka midagi, mis sobiks noorte poolt viru meeneks, märgiks.

Näitus saab teoks Viru Instituudi, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi ning mõlema maakonna käsitöö- ja tehnoloogiaõpetajate aineühenduste eestvedamisel, Jõhvi ja Lääne-Virumaa keskraamatukogu abil.

Toetavad Kultuurkapital ja mõlema  maakonna omavalitsuste liidud.

 

Kokkuvõte ülevirumaalise noorte kodu-uurimiskonkursi ja konverentsi tulemustest

2019. aastal esitasid  oma õpilaste töid kodu-uurimiskonkursile kolmteist Virumaa kooli. Osalevate koolide arv on küll mõne võrra väiksem eelmisest aastast, kuid õpilaste arv on jäänud samaks.  Kahjuks vähenes just osalevate maakoolide arv. Vähenema hakkab ka gümnaasiumiõpilaste osalemine. Samas lisandusid uute koolidena Narva keeltelütseum, Kiviõli vene kool ja Rakvere eragümnaasium, ka mõned uued juhendajad mitmest koolist. Traditsiooniliselt on rohkesti esitanud oma õpilaste töid Külli Heinla Haljala koolist, Evelin Tiiter Kadrina keskkoolist, Maie Nõmmik Tamsalu gümnaasiumist ja Tiina Rumm Lasila koolist. Tänavu on rohkesti õpetaja Siiri Kanarbiku õpilaste töid Simuna koolist. Juba teist aastat osalevad endise Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpetaja Oksana Nazarova  ja Tapa gümnaasiumi õpetaja Elle Kivisoo oma õpilaste töödega. Lasila põhikool oli sel aastal oma kolme juhendajaga kõige tublim, sest  teistest oli üks või kaks juhendajat. Uusi ja  noori juhendajaid on visalt juurde tulemas, vaatamata sellele, et isegi traditsiooniliste uurimistööde kõrvale on tulnud uute teemadega ja digilahendustega  uurivaid loovtöid.

Hea on tõdeda, et tööde kvaliteet on ühtlustunud, nii jõuavad juba teised Virumaa koolid väga heale tasemele traditsiooniliselt heade  (Kadrina, Haljala ja Tamsalu)  koolide õpilastööde kõrvale.

Oluliselt on laienenud tööde temaatika – töid on naljadest, kodumaja, -paiga ja kooli ajaloost, vanavanematest ja noorte väärtushinnangutest tuulegeneraatorite, õiglase kaubanduse ning linna õhu saastatuseni. Esmakordselt on kolm filmi, neist üks õppefilm. Juba teist aastat on ka viktoriin ja kodukandi aabits. Tänu algklasside õpilastele on rohkesti ka loovtöid, sealhulgas käsitsi kirjutatud. Algklasside õpilaste aktiivsus annab lootust, et ka tulevikus saab olema Virumaalt loov-ja uurimistöid, mida avalikkusele tutvustada.

Tänavune konverents toimus Kohtla-Nõmmel nii maa peal kui maa all.

36 esitatud tööst kandsid noored ette 18 tööd Kohtla-Nõmme koolis, lisaks esinesid oma kodulooliste ettekannetega nii Kohtla-Nõmme kui Illuka kooli õpilased. Peale lõunat külastati Eesti Kaevandusmuuseumi. Päeva lõpul tunnustati kõiki noori kodu-uurijaid huvitavate ja heade tööde eest, tõsteti esile koostööpartnerite abiga omanäolisemaid töid.

MTÜ Õpetaja Autähis tunnustas omalt poolt õpetaja elu jäädvustamise eest Tapa Gümnaasiumi õpilast Toomas Joosua Kivisilda ( töö “Arsi Aarma kultuuripärand oma õpilastele“, juhendajad Elle Kivisoo ja Külvi Kivisild).

Iisaku Kihelkonna Muuseum andis oma auhinna Narva Keeltelütseumi õpilaste Artjom Jefimovi ja Jelizaveta Suvorova dokumentaalfilmile “Kreenholmi asula Narva linna lähistel“, juhendaja Irina Lahtarina.

Lisaks said neli noort publiku auhinna konverentsil oma töö  esitluse eest:

·        Simuna Kooli õpilane Henry Hiire (töö“ Minu toreda pere elu“, juhendaja Siiri Kanarbik)

·        Lasila Põhikooli õpilane Denel Karrik (töö “Minu vanavanaema Lilli Karriku elulugu“, juhendaja Tiina Rumm)

·        Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Elis Zarubin (töö“ Toidu säästlik tarbimine“, juhendaja Anne Kraubner).

·        Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilased Marit-Jenna Seppar, Dominika Trejer ja Artjom Esholts (töö“ Õppefilm kodupaigast põhikooli õpilastele (7.-9.kl)“, juhendaja Oksana Nazarova).

Eriauhinna sai uudse  teema käsitlemise eest Rakvere Gümnaasiumi õpilane Artur Lvov (töö“ Lühifilm Viru-Nigula ja Aseri tuulegeneraatorite hooldusest“, juhendaja Eve Raja).

 

Peale õpilaste tunnustati ka õpetajaid-juhendajaid, koole ja abilisi Virumaa noorte kodu-uurimiskonverentsi õnnestumise eest.

Parimaid töid kutsutakse esitlema üleriigilisel juubelikonverentsil 2020. a kevadel Rakveres.

Aitäh, noored uurijad ja õpetajad-juhendajad.

Täname me koostööpartnereid, Kohtla-Nõmme Kooli, Iisaku Kihelkonna Muuseumi, Eesti Kaevandusmuuseumi, MTÜ Õpetaja Autähist, IVOLit ja VIROLit konkursi ja konverentsi läbiviimise eest..

Loodame, et jätkub tahet ja jaksu ka järgmisteks konkurssideks.

Ootame töid  5. ülevirumaalisele kodu-uurimiskonverentsile 2020. aastal (kutse ilmub lähiajal).

Marge Lepik

projektijuht

 

Lähenemas on noorte käsitöönäitusele tööde esitamise tähtaeg

Tööd tuua 28.- 31. oktoobrini 2019. a. Rakveresse (Rakvere Eragümnaasiumi kantseleisse kella 9- 16, tel 32 23940) või Jõhvi (Jõhvi keskraamatukogusse kella 10-17).

Igale tööle varjatud kohale kinnitada nimesilt, millel on töö nimi, autor, kool, klass, juhendaja. Lisaks peab kaasas olema nimekiri esitatud töödest koos siltidega iga eseme esitlemiseks (sobiliku formaadi ja stiili valib kool ise).

Virtuaalnäituse jaoks  esitada fotod töödest (foto pikem külg oleks miinimum 1200 px, pilt ei tohi olla udune ja pildistav ese peaks olema võimalikult hästi eksponeeritud (ühtlane taust ja valgus). Fotod võib esitada CD või mälupulgal koos esemega või saata elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee  või kodulehel https://viruinstituut.ee/piltide-saatmine. Foto juurde lisada andmed töö nimi, tehnika, autor, kool, klass, juhendaja nimi ja foto autor.

Näitusele valitakse paremad, omapärasemad ja huvitavamad tööd.

Näitused toimuvad novembris Jõhvi keskraamatukogus ja detsembris Rakveres Lääne-Viru keskraamatukogus, kus esitletakse kogu Virumaa töid koos. Näituste avamiste kohta tuleb täiendav info.

Info Marge Lepik, tel 5054319, marge@viruinstituut.ee

 

Vt täiendatud juhendit