Kogume sõnu, väljendeid, kõnekäände Vaivara ja Jõhvi kandist

Suur tänu, õõtajad

Aitame kaasa Viru maleva ajaloo jäädvustamisele

Ajaloopäev Kohtla-Järve Kultuurikeskuses

Foto Enn Laansalu

Õpime arhiive kasutama

Muuseum kogub fotosid Palmse mõisast

Aitame kaasa oma mälestustega

Kõik õõtama

Juba kuues Virumaa noorte kodu-uurimiskonverents