Kutse Virumaa kodu-uurimistööde konkursile

Iisaku Kihelkonna Muuseum, Juhan Kunderi Selts ja Viru Instituut kutsuvad koolinoori Virumaa kodu-uurimistööde konkursile

2017. a korraldavad Iisaku Kihelkonna Muuseum, Juhan Kunderi Selts ja Viru Instituut koos esmakordselt üle-virumaalise koolinoorte kodu-uurimiskonkursi koos konverentsiga.
Konkursi eesmärgiks on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel.
Vormistuse osas järgib komisjon hindamisel õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid.
Autoril on õigus töö teema vabalt valida. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukohast Virumaa, oma maakonna või kodukoha tarbeks.

Konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored – individuaalselt ja kollektiivselt, nii kirjaliku uurimistöö kui ka uurimusliku taustaga praktilise tööga.
Tööde esitamisel palume järgida juhendit (vt lisa).
Konkursile võetakse vastu 2016. ja 2017. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid.
Konkursitöid saab esitada 31. maini 2017. a Lääne-Viru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonda F.R. Kreutzwaldi 5 (tuba 4), 44314 Rakvere märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“.
Konverentsil saavad võimaluse esineda parimate tööde erinevate kooliastmete ja kategooriate autorid, kuid osa võtma kutsutakse kõik võistlusel osalenud õpilased ja juhendajad.

Konverents toimub 2017. aasta oktoobris. Konverentsi täpne aeg ja koht tehakse osavõtjaile teatavaks täiendavalt.
Lisainfo: Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee

25. novembril peeti Pärnus Kunstide Majas 46. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverentsi, kus esinesid ka meie maakonna tublimad kodu-uurijad.

Üle-eestilise konverentsi eesmärgiks oli innustada noori kodu-uurijaid väärtustama oma kodupaiga ajalugu, toetada õpilasi ja nende juhendajaid kultuuripärandi jäädvustamisel ning luua koostöövõimalusi kodu- ja kultuuriloost huvitatud noortele.

Üle-eestilisele konverentsile esitati kokku seitse põhikooli- ja kümme gümnaasiumiastme tööd. Hindamiskomisjon  arvestas tööde vormistamisel ja koostamisel nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid ning  keskendus parimate tööde esiletoomisel eelkõige sisule, õpilaste enda panusele, analüüsioskusele ja arvamuste ning seisukohtade esitamisele. Uurimisteemad olid huvitavad ja mitmekesised, tööde tase ühtlaselt kõrge ning õpilaste esinemisoskus väga hea.

Tallinna Ülikooli Pedagoogika Arhiivimuuseumi haridusloo spetsialist ja kauaaegne üle-eestiliste koolinoorte kodu-uurimiskonverentside eestvedaja Ene Luka hinnangul tundsid õpilased oma uurimisvaldkonda hästi, tööde esitlemisel toodi välja töö eesmärgid, uurimismeetodid, analüüs ja järeldused. Juhendajad olid teinud õpilaste ettevalmistamisel suurepärast tööd.

Lääne-Viru paistis tööde arvu poolest kenasti silma: neljandik üle-eestilisele konverentsile kutsututest oli meie maakonnast.  Maakonna kodu-uurimiskonverentsil valiti välja nelja õpilase uurimused:  Joanna Ramot Haljala Gümnaasiumist (Asustusnimed ja liikluspindade nimed Haljala vallas, juhendaja Külli Heinla); Anett Triebstock  Vinni-Pajusti Gümnaasiumist  (Kergliiklusteed, nende planeerimine ja areng Vinni vallas ning Lääne-Virumaal, juhendas Siiri Seljama); Aliise Tipneri ja Khirsten Terese Murumägi  Kadrina Keskkoolist (Elust teise maailmasõja ajal Kadrina algkooli endiste õpilaste mälestuste põhjal, juhendaja Evelin Tiiter); Helen Proosa Kadrina Keskkoolist (Kohanimed enne ja nüüd. Kadrina-kandi oronüümid, juhendaja Liivi Heinla).

Parima esitluse eripreemia gümnaasiumiastmes sai Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilane Anett Triebstock.

Kuulamismõnu  ja kaasaelamist pakkusid kõik tööd,  uuriti küll oma kandi meiereisid, perekonna sugupuud, Kihnu tulekahjusid, Tammsaare kirju jpm. Lõpuks jäi vaid nõus olla Eesti Pedagoogika Arhiivimuuseumi haridusloo spetsialisti,  kodu-uurijate grand lady Ene Lukaga, kes  tõdes: oli  tore päev,  sai jälle palju targemaks Eestis toimunud asjade kohta.

Peab tunnistama, et kunstide maja vana ajalooline  imeilus juba jõuluhõngune   hoone  sobis selleteemaliseks koosolemiseks suurepäraselt.  Nagu koolidirektor Tiit Erne  oma  innustuskõnes  lootis, toetasid selle hoone iidsed  noorte kunsti täis seinad kõiki esinejaid.

Viru Instituut tänab kõiki õpilasi, nende juhendajaid, koole ja tööde retsensente ning konverentside korraldajaid noorte kodu-uurimisvaldkonna eestvedamise, koordineerimise ja väga hea koostöö eest.

Kohtumiseni 2017. aasta oktoobris üle-virumaalisel kodu-uurimiskonkursil ja konverentsil ning seejärel 25. novembril üleriigilisel.

 

Lasteaialapsed joonistasid Virumaad

Poolsada  joonistustööd laekus Viru Instituuti lasteaedadest Virumaa kultuuriloo kogumiku “Virumaal on vahva” kaanekonkursile  üheksa lasteaia 13 rühmast.

Suur tänu lasteaed Karikakar Pöial-Liisi rühm (õpetaja Ljubov Olkhovetskaya) Narva- Jõesuust, lasteaed Pääsupesa Päiksejänku rühm Sillamäelt, lasteaed Punamütsike (õpetaja Julia Žerebtsova) , lasteaed Rukkilill (õpetaja Liina Oja) , lasteaed Tareke 4.rühm (õpetaja Olga Leontjeva) ja lasteaed Pääsuke rühmad Miksikesed (õpetaja Galina Varushchenkova), Jaaniussid ja Tilgakesed (õpetajad Ljubov Ivanova ja Galina Halipskaja)   Kohtla-järvelt, lasteaed Pisipõnn Muumirühm (õpetaja Ester Piht) Tapalt, lasteaed Tõruke Jänkupere rühm (õpetaja Tiiu Kivi) Vinnist ja Rakvere Rohuaia lasteaiast rühmad Pihlamarjad, Päikesejänkud ja Kuukiired (õpetajad Kristi Mägi, Moonika Suurmaa). Lapsed joonistasid oma tegevusi, kodukoha loodust ja vaatamisväärsusi, aga ka rahvariietes lapsi.

Kõige enam laekus töid Rohuaia lasteaiast Pihlamarjade rühmast, kokku 14 joonistust. Narva-jõesuu lasteaed Karikakar Pöial-Liisi rühm esitas ühispildi. Enamasti olid tööde autorid 5-6aastased koolieelikud. Kõige noorem oli kolme ja poole aastane Anastassija Kohtla-Järvelt

Komisjoni poolt väljavalitud viis auhinnalist tööd on Kevin Belozubi (lasteaed Rukkilill), Ilja Bojarintsevi  ja Anastassija Gavrina (lasteaed Pääsuke), Katarina Indusi (lasteaed Tareke) ja Lisette Veidenbaumi (Rohuaia lasteaed) joonistused.

Samuti märkis komisjon ära Julia Svetlorussova (lasteaed “Pääsuke”), Kristina Evdokimova (lasteaed Tareke) Karoline Ojalille ( lasteaed Pisipõnn), Sandra Aali ja Annemai Part (Rakvere Rohuaia lasteaed) toredad tööd.

Tänukirjad konkursil osalemise eest saavad lasteaiad, juhendajad-õpetajad ning lapsed. Instituut toimetab kõik tänukirjad ja auhinnad lasteaedadesse.

Veel ei ole selgunud, millist joonistust saab töölehtede kogumiku kaanel kasutada. Kui kõik laabub, siis veel sel aastal anname teada.

Võistlus oli tore ettevõtmine, üle Virumaa laekus väga erinevaid töid. Komisjon leidis, et selliseid konkursse võiks olla ka edaspidi tutvustamaks Virumaad ja selle pärandkultuuri.

 

Marge Lepik

Projektijuht

Viru Instituut

 

Viru Instituut kutsub joonistama töölehtede kogumiku kaanepilti

Meie lasteaedades ja koolides õpetatakse päris hästi tundma oma kodukanti, kuid tervikuna jääb  Virumaaga seonduv  tahaplaanile. Selleks, et tuua Virumaa teemad lastele ja õpilastele lähemale, korraldas instituut 2015-2016.a praktiliste õppematerjalide saamiseks Virumaa keele ja kultuuriloo õpetamisel töölehtede konkursi, mis on nüüd kogumiku näol teostumas. Valmiv kogumik sisaldab töölehti mitmesuguste ülesannetega oma kodukoha, looduse, rahvarõivaste, tööriistade jm Virumaaga seotud teemadel. Nüüd otsime sobivat kaanepilti.

Viru Instituut kutsub lasteaia lapsi  koos õpetajaga osa võtma joonistusvõistlusest, et koostada lasteaedade jaoks Virumaa kultuuriloo töölehtede kogumikule kaanepilt „ Virumaal on vahva“.

Joonistus tuleb esitada A4 joonistuspaberi lehel hiljemalt 14.novembril aadressil: F.R.Kreutzwaldi 5. 44314 Rakvere ( tuba nr 4)

Joonistusel peaks olema ka tekst“ Virumaal on vahva“.

Samuti palume luba autoritelt seda pilti kaanel kasutada (kogumik on tasuta kättesaadav elektrooniliselt, mitte müügiks).

Viiele paremale tööle on ka auhinnad.

Head joonistamist!

 

Marge Lepik

Projektijuht

 

Tulekul pärandkultuuripäev “ Virumaa on virulaste hoida. Jõhvi kihelkonna lood“

Seoses Viru Instituudi eesmärgiga arendada ajalooliselt ühtse Virumaa koostööd, koguda, uurida, säilitada ja avalikustada Virumaa kultuurilugu, kaasates erinevaid koostööpartnereid, korraldatakse järjekordne pärandkultuuripäev “Virumaa on virulaste hoida“  11. novembril Jõhvi kindluskirikus.

Oodatud on rahvakultuuriga tegelejad, kultuuriloo õpetajad, koduloouurijad, kogukondade kultuurihoidjad ja teised huvilised üle Virumaa.

Viru Instituut on kaua kavandanud  Jõhvi pärimuspäeva, otsides iseloomulikke kultuuriloolisi teemasid.

Eesmärgiks on  tutvustada  Virumaa teistest kihelkondadest huvilistele  enam Ida-Viru  tegevusi kultuuriloo säilitamisel ja propageerimisel just kohapeal.

Varem on instituut korraldanud pärimuspäevi Väike-Maarjas,  Haljalas ja Rakveres,  Kadrinas ja Iisakus.

Pärandkultuuripäev  algab kell 10.30  Jõhvi kirikus, kus  Vallo Reimaa  tutvustab muuseumi.

Ettekannetega esinevad Uno Trumm (SA Virumaa Muuseumid) Edise linnuse ja mõisa ajaloost, Anneli Lamp digitaalse kirikuraamatute arhiivi kasutamisest pärinemise uurimisel kodukandi raamatu “Kotinuka lood” jaoks ja Hirvo Surva  kihelkondlike laulupühade tekkest ja laulupidude traditsioonist.

Toimub arutelu Virumaa kultuurialase koostööst ja instituudi rollist selles.

Pärimuspäev on osalejatele tasuta.

Päeva korraldamist toetavad Virumaa pärimuskultuuri programm ja KÜSK.

Info ja registreerumine hiljemalt 7. novembriks ene@kultuuriveski.ee või marge@viruinstituut.ee.

Õppepäev lasteaia õpetajatele 26.10.2016 kl 10 TLÜ Rakvere kolledžis

Viru Instituut koos TLÜ Rakvere Kolledžiga korraldab  26. oktoobril algusega kell 10.00   kolledžis lasteaiaõpetajatele  õppepäeva Virumaa kultuurilooga seonduvate õppematerjalidega tutvumiseks  ja töölehtede koostamise teemadel. Lektoriks Lehte Tuuling.

Õppepäev on tasuta,  kestab kuni 3 tundi. Osalejatele väljastatakse koolitustõend.

Oma osavõtust palume teada anda  21. oktoobriks aadressil : marge@viruinstituut.ee

Noored kodu-uurijad saavad kokku Sõmerul

Neljapäeval, 29. septembril algusega kell 10 saab Sõmeru Põhikoolis teoks maakonna koolinoorte kodu-uurimiskonverents. Seal valitakse maakondlikule konkursile laekunud 22 töö hulgast välja parimad, mis esindavad Lääne-Virumaad üle-eestilisel  koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil.

Kõik konkursil osalenud saavad tutvustada oma tööd ja vastata teiste küsimustele oma töötoas, kus osalejad hindavad nii tööd kui ka esinemist.  Konverentsi lõpul kuulatakse ühiselt töötubade parimaid ettekandeid ja tunnustatakse konkursil osalenuid. Päeva rikastavad Sõmeru kooli õpilaste esinemised.

Konverents saab teoks Sõmeru Põhikooli, Viru Instituudi, Juhan Kunderi Seltsi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ning Lääne-Viru Maavalitsuse koostööna. Õpilaste töid hindavad konverentsil koolinoorte kodu-uurimise korraldajad-toetajad: Tallinna Ülikooli pedagoogika arhiivmuuseumi haridusloo spetsialist Ene Luka,  üldhariduse ajaloolane Lemmi Karmin ja Tallinna Ülikooli õppejõud Kaja Visnapuu.

Ühtekokku laekus töid maakonna kuuest koolist: Tapa, Tamsalu, Haljala ja Vinni-Pajusti gümnaasium, Kadrina keskkool ning Lasila põhikool. Esitati 20 individuaalset, kusjuures  neist ühelt õpilaselt laekus kaks tööd,  lisaks kaks kollektiivset tööd.  Juhendajaid oli kuus. Õpilaste töid retsenseerisid  Maie Nõmmik, Külli Heinla, Kadri Lehtsalu, Liivi Heinla, Evelin Tiiter, Anu-Merike Eenmäe, Odette Kirss, Mare Pärenson ja Kaja Visnapuu.

Uurimistööde teemade valik oli sel aastal mitmekesine, kõik tööd on seotud oma kodukohaga. Uuriti maakonna ajalehti, II maailmasõja ja soomepoiste mälestusi, samuti koha-, perekonna ja õpilaste nimesid ning suhtumist pagulastesse, lubjatööstust, põllumajandusettevõtte ning koolide ajalugu.

Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise järjepidevus maakonna haridusasutustes.

Info Marge Lepik, e-post: marge@viruinstituut.ee

Pärandkultuuripäev Iisakus

Seoses Viru Instituudi eesmärgiga arendada ajalooliselt ühtse Virumaa koostööd, koguda, uurida, säilitada ja avalikustada Virumaa kultuurilugu, kaasates erinevaid koostööpartnereid, korraldatakse järjekordne pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida“  6. oktoobril koostöös Iisaku kihelkonna muuseumiga.

Pärandkultuuripäev “Virumaa on virulaste hoida. Iisaku kihelkonna lood“ algab 6.oktoobril kell 10.30 Iisaku muuseumis.

Kavas on Iisaku muuseumi tutvustus. Lektoritena esinevad Mall Hiiemäe Eesti Rahvaluule Arhiivist teemal “Alutaguse valdkonna rahvakalendri kujunemislugu ja territoriaalsest liigendustest Iisaku kihelkonna näitel“, Dmitri Kulakov Tartu Ülikoolist poluvernikute keelest ja Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumist  teemal “Kohapärimus Iisaku kihelkonnast“, Eda Välimets ja Margot Puštšenko Iisaku aabitsast. Esineb regilauluansambel“ Silmaline“.

Lisaks toimub arutelu Virumaa kultuurialase koostöövõimaluste üle.

Pärandkultuuripäev on mõeldud nii traditsiooniliste ettekannete kui näituste ja aruteludega arendamaks koostööd erinevate piirkondade esindajate vahel. Eelnevad pärimuspäevad on olnud osalejate arvates vajalikud, seetõttu ongi tehtud ettepanekuid nende korraldamiseks järjest kõigis erinevates kihelkondades. Instituut peab vajalikuks nüüd neid korraldada enam Ida-Virus, et leida uusi koostööpartnereid ja tutvustada siinsete kihelkondade rahvapärimust teistele.

Pärimuspäevale oodatakse Ida- kui Lääne-Viru rahvakultuuriga tegelejad (sh kodu-uurijad, kultuuriloo õpetajad), teisi koostööpartnerid, aga ka teisi asjahuvilisi.

Päev on osalejatele tasuta, sündmuse korraldamist toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Oma osavõtust palume teada anda  30. septembriks aadressil : marge@viruinstituut.ee. Vajadusel korraldatakse soovijatele ühistransport Rakverest Iisakusse.

Täiendav info Marge Lepik, e-post: marge@viruinstituut.ee, tel 505 4319.

Kadrina kihelkond läbi aegade

Teoks saab instituudil erinevate partneritega korraldatud pärimuspäevadest juba  neljas pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida“, seekord Kadrinas.

17. septembril kell 12 toimub Kadrina rahvamajas Viru Instituudi ja Neeruti Seltsi ühine konverents “Kadrina kihelkond läbi aegade“  tähistamaks Neeruti seltsi 15. sünnipäeva.

Kavas on Alo Põldmäe loodusfotode näituse avamine, “Erika Treimanni õpilasuurimuse „Kadrina pärandilugu“  esitlus, ajaloolase Uno Trummi ettekanne Kadrina raudteejaama ajaloost, folklorist Ingrid Rüütli ettekanne  „Muinasusundi reliktidest ja poeetiliste kujundite tähendusest Kadrina regilauludes“, Tiiu Uusküla ülevaade Neeruti seltsi 15  tegevusaastast. Ettekandeid täiendavad Kadrina Kadrid ja Alo Põldmäe klaveriteos “Neeruti süit“ pianist Helen Põldmäe esituses. Samuti saab tutvuda Richard Tammiku ja Eduard Leppiku töödega.

Kohapeal saab osta Richard Tammiku raamatut “Kadrina kihelkond läbi aegade“ ning Kadrina temaatikaga meeneid.

Oodatud on kõik asjahuvilised.

Päev on osalistele tasuta.

Korraldust toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Info ja eelregistreerimine 14. septembriks meilil: marge@viruinstituut.ee.