Lasteaialapsed joonistasid Virumaad

Poolsada  joonistustööd laekus Viru Instituuti lasteaedadest Virumaa kultuuriloo kogumiku “Virumaal on vahva” kaanekonkursile  üheksa lasteaia 13 rühmast.

Suur tänu lasteaed Karikakar Pöial-Liisi rühm (õpetaja Ljubov Olkhovetskaya) Narva- Jõesuust, lasteaed Pääsupesa Päiksejänku rühm Sillamäelt, lasteaed Punamütsike (õpetaja Julia Žerebtsova) , lasteaed Rukkilill (õpetaja Liina Oja) , lasteaed Tareke 4.rühm (õpetaja Olga Leontjeva) ja lasteaed Pääsuke rühmad Miksikesed (õpetaja Galina Varushchenkova), Jaaniussid ja Tilgakesed (õpetajad Ljubov Ivanova ja Galina Halipskaja)   Kohtla-järvelt, lasteaed Pisipõnn Muumirühm (õpetaja Ester Piht) Tapalt, lasteaed Tõruke Jänkupere rühm (õpetaja Tiiu Kivi) Vinnist ja Rakvere Rohuaia lasteaiast rühmad Pihlamarjad, Päikesejänkud ja Kuukiired (õpetajad Kristi Mägi, Moonika Suurmaa). Lapsed joonistasid oma tegevusi, kodukoha loodust ja vaatamisväärsusi, aga ka rahvariietes lapsi.

Kõige enam laekus töid Rohuaia lasteaiast Pihlamarjade rühmast, kokku 14 joonistust. Narva-jõesuu lasteaed Karikakar Pöial-Liisi rühm esitas ühispildi. Enamasti olid tööde autorid 5-6aastased koolieelikud. Kõige noorem oli kolme ja poole aastane Anastassija Kohtla-Järvelt

Komisjoni poolt väljavalitud viis auhinnalist tööd on Kevin Belozubi (lasteaed Rukkilill), Ilja Bojarintsevi  ja Anastassija Gavrina (lasteaed Pääsuke), Katarina Indusi (lasteaed Tareke) ja Lisette Veidenbaumi (Rohuaia lasteaed) joonistused.

Samuti märkis komisjon ära Julia Svetlorussova (lasteaed “Pääsuke”), Kristina Evdokimova (lasteaed Tareke) Karoline Ojalille ( lasteaed Pisipõnn), Sandra Aali ja Annemai Part (Rakvere Rohuaia lasteaed) toredad tööd.

Tänukirjad konkursil osalemise eest saavad lasteaiad, juhendajad-õpetajad ning lapsed. Instituut toimetab kõik tänukirjad ja auhinnad lasteaedadesse.

Veel ei ole selgunud, millist joonistust saab töölehtede kogumiku kaanel kasutada. Kui kõik laabub, siis veel sel aastal anname teada.

Võistlus oli tore ettevõtmine, üle Virumaa laekus väga erinevaid töid. Komisjon leidis, et selliseid konkursse võiks olla ka edaspidi tutvustamaks Virumaad ja selle pärandkultuuri.

 

Marge Lepik

Projektijuht

Viru Instituut

 

Viru Instituut kutsub joonistama töölehtede kogumiku kaanepilti

Meie lasteaedades ja koolides õpetatakse päris hästi tundma oma kodukanti, kuid tervikuna jääb  Virumaaga seonduv  tahaplaanile. Selleks, et tuua Virumaa teemad lastele ja õpilastele lähemale, korraldas instituut 2015-2016.a praktiliste õppematerjalide saamiseks Virumaa keele ja kultuuriloo õpetamisel töölehtede konkursi, mis on nüüd kogumiku näol teostumas. Valmiv kogumik sisaldab töölehti mitmesuguste ülesannetega oma kodukoha, looduse, rahvarõivaste, tööriistade jm Virumaaga seotud teemadel. Nüüd otsime sobivat kaanepilti.

Viru Instituut kutsub lasteaia lapsi  koos õpetajaga osa võtma joonistusvõistlusest, et koostada lasteaedade jaoks Virumaa kultuuriloo töölehtede kogumikule kaanepilt „ Virumaal on vahva“.

Joonistus tuleb esitada A4 joonistuspaberi lehel hiljemalt 14.novembril aadressil: F.R.Kreutzwaldi 5. 44314 Rakvere ( tuba nr 4)

Joonistusel peaks olema ka tekst“ Virumaal on vahva“.

Samuti palume luba autoritelt seda pilti kaanel kasutada (kogumik on tasuta kättesaadav elektrooniliselt, mitte müügiks).

Viiele paremale tööle on ka auhinnad.

Head joonistamist!

 

Marge Lepik

Projektijuht

 

Tulekul pärandkultuuripäev “ Virumaa on virulaste hoida. Jõhvi kihelkonna lood“

Seoses Viru Instituudi eesmärgiga arendada ajalooliselt ühtse Virumaa koostööd, koguda, uurida, säilitada ja avalikustada Virumaa kultuurilugu, kaasates erinevaid koostööpartnereid, korraldatakse järjekordne pärandkultuuripäev “Virumaa on virulaste hoida“  11. novembril Jõhvi kindluskirikus.

Oodatud on rahvakultuuriga tegelejad, kultuuriloo õpetajad, koduloouurijad, kogukondade kultuurihoidjad ja teised huvilised üle Virumaa.

Viru Instituut on kaua kavandanud  Jõhvi pärimuspäeva, otsides iseloomulikke kultuuriloolisi teemasid.

Eesmärgiks on  tutvustada  Virumaa teistest kihelkondadest huvilistele  enam Ida-Viru  tegevusi kultuuriloo säilitamisel ja propageerimisel just kohapeal.

Varem on instituut korraldanud pärimuspäevi Väike-Maarjas,  Haljalas ja Rakveres,  Kadrinas ja Iisakus.

Pärandkultuuripäev  algab kell 10.30  Jõhvi kirikus, kus  Vallo Reimaa  tutvustab muuseumi.

Ettekannetega esinevad Uno Trumm (SA Virumaa Muuseumid) Edise linnuse ja mõisa ajaloost, Anneli Lamp digitaalse kirikuraamatute arhiivi kasutamisest pärinemise uurimisel kodukandi raamatu “Kotinuka lood” jaoks ja Hirvo Surva  kihelkondlike laulupühade tekkest ja laulupidude traditsioonist.

Toimub arutelu Virumaa kultuurialase koostööst ja instituudi rollist selles.

Pärimuspäev on osalejatele tasuta.

Päeva korraldamist toetavad Virumaa pärimuskultuuri programm ja KÜSK.

Info ja registreerumine hiljemalt 7. novembriks ene@kultuuriveski.ee või marge@viruinstituut.ee.

Õppepäev lasteaia õpetajatele 26.10.2016 kl 10 TLÜ Rakvere kolledžis

Viru Instituut koos TLÜ Rakvere Kolledžiga korraldab  26. oktoobril algusega kell 10.00   kolledžis lasteaiaõpetajatele  õppepäeva Virumaa kultuurilooga seonduvate õppematerjalidega tutvumiseks  ja töölehtede koostamise teemadel. Lektoriks Lehte Tuuling.

Õppepäev on tasuta,  kestab kuni 3 tundi. Osalejatele väljastatakse koolitustõend.

Oma osavõtust palume teada anda  21. oktoobriks aadressil : marge@viruinstituut.ee

Noored kodu-uurijad saavad kokku Sõmerul

Neljapäeval, 29. septembril algusega kell 10 saab Sõmeru Põhikoolis teoks maakonna koolinoorte kodu-uurimiskonverents. Seal valitakse maakondlikule konkursile laekunud 22 töö hulgast välja parimad, mis esindavad Lääne-Virumaad üle-eestilisel  koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil.

Kõik konkursil osalenud saavad tutvustada oma tööd ja vastata teiste küsimustele oma töötoas, kus osalejad hindavad nii tööd kui ka esinemist.  Konverentsi lõpul kuulatakse ühiselt töötubade parimaid ettekandeid ja tunnustatakse konkursil osalenuid. Päeva rikastavad Sõmeru kooli õpilaste esinemised.

Konverents saab teoks Sõmeru Põhikooli, Viru Instituudi, Juhan Kunderi Seltsi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ning Lääne-Viru Maavalitsuse koostööna. Õpilaste töid hindavad konverentsil koolinoorte kodu-uurimise korraldajad-toetajad: Tallinna Ülikooli pedagoogika arhiivmuuseumi haridusloo spetsialist Ene Luka,  üldhariduse ajaloolane Lemmi Karmin ja Tallinna Ülikooli õppejõud Kaja Visnapuu.

Ühtekokku laekus töid maakonna kuuest koolist: Tapa, Tamsalu, Haljala ja Vinni-Pajusti gümnaasium, Kadrina keskkool ning Lasila põhikool. Esitati 20 individuaalset, kusjuures  neist ühelt õpilaselt laekus kaks tööd,  lisaks kaks kollektiivset tööd.  Juhendajaid oli kuus. Õpilaste töid retsenseerisid  Maie Nõmmik, Külli Heinla, Kadri Lehtsalu, Liivi Heinla, Evelin Tiiter, Anu-Merike Eenmäe, Odette Kirss, Mare Pärenson ja Kaja Visnapuu.

Uurimistööde teemade valik oli sel aastal mitmekesine, kõik tööd on seotud oma kodukohaga. Uuriti maakonna ajalehti, II maailmasõja ja soomepoiste mälestusi, samuti koha-, perekonna ja õpilaste nimesid ning suhtumist pagulastesse, lubjatööstust, põllumajandusettevõtte ning koolide ajalugu.

Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise järjepidevus maakonna haridusasutustes.

Info Marge Lepik, e-post: marge@viruinstituut.ee

Pärandkultuuripäev Iisakus

Seoses Viru Instituudi eesmärgiga arendada ajalooliselt ühtse Virumaa koostööd, koguda, uurida, säilitada ja avalikustada Virumaa kultuurilugu, kaasates erinevaid koostööpartnereid, korraldatakse järjekordne pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida“  6. oktoobril koostöös Iisaku kihelkonna muuseumiga.

Pärandkultuuripäev “Virumaa on virulaste hoida. Iisaku kihelkonna lood“ algab 6.oktoobril kell 10.30 Iisaku muuseumis.

Kavas on Iisaku muuseumi tutvustus. Lektoritena esinevad Mall Hiiemäe Eesti Rahvaluule Arhiivist teemal “Alutaguse valdkonna rahvakalendri kujunemislugu ja territoriaalsest liigendustest Iisaku kihelkonna näitel“, Dmitri Kulakov Tartu Ülikoolist poluvernikute keelest ja Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseumist  teemal “Kohapärimus Iisaku kihelkonnast“, Eda Välimets ja Margot Puštšenko Iisaku aabitsast. Esineb regilauluansambel“ Silmaline“.

Lisaks toimub arutelu Virumaa kultuurialase koostöövõimaluste üle.

Pärandkultuuripäev on mõeldud nii traditsiooniliste ettekannete kui näituste ja aruteludega arendamaks koostööd erinevate piirkondade esindajate vahel. Eelnevad pärimuspäevad on olnud osalejate arvates vajalikud, seetõttu ongi tehtud ettepanekuid nende korraldamiseks järjest kõigis erinevates kihelkondades. Instituut peab vajalikuks nüüd neid korraldada enam Ida-Virus, et leida uusi koostööpartnereid ja tutvustada siinsete kihelkondade rahvapärimust teistele.

Pärimuspäevale oodatakse Ida- kui Lääne-Viru rahvakultuuriga tegelejad (sh kodu-uurijad, kultuuriloo õpetajad), teisi koostööpartnerid, aga ka teisi asjahuvilisi.

Päev on osalejatele tasuta, sündmuse korraldamist toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Oma osavõtust palume teada anda  30. septembriks aadressil : marge@viruinstituut.ee. Vajadusel korraldatakse soovijatele ühistransport Rakverest Iisakusse.

Täiendav info Marge Lepik, e-post: marge@viruinstituut.ee, tel 505 4319.

Kadrina kihelkond läbi aegade

Teoks saab instituudil erinevate partneritega korraldatud pärimuspäevadest juba  neljas pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida“, seekord Kadrinas.

17. septembril kell 12 toimub Kadrina rahvamajas Viru Instituudi ja Neeruti Seltsi ühine konverents “Kadrina kihelkond läbi aegade“  tähistamaks Neeruti seltsi 15. sünnipäeva.

Kavas on Alo Põldmäe loodusfotode näituse avamine, “Erika Treimanni õpilasuurimuse „Kadrina pärandilugu“  esitlus, ajaloolase Uno Trummi ettekanne Kadrina raudteejaama ajaloost, folklorist Ingrid Rüütli ettekanne  „Muinasusundi reliktidest ja poeetiliste kujundite tähendusest Kadrina regilauludes“, Tiiu Uusküla ülevaade Neeruti seltsi 15  tegevusaastast. Ettekandeid täiendavad Kadrina Kadrid ja Alo Põldmäe klaveriteos “Neeruti süit“ pianist Helen Põldmäe esituses. Samuti saab tutvuda Richard Tammiku ja Eduard Leppiku töödega.

Kohapeal saab osta Richard Tammiku raamatut “Kadrina kihelkond läbi aegade“ ning Kadrina temaatikaga meeneid.

Oodatud on kõik asjahuvilised.

Päev on osalistele tasuta.

Korraldust toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Info ja eelregistreerimine 14. septembriks meilil: marge@viruinstituut.ee.

Seoses Virumaa kalendripärimuse kogumiku koostamisega palub Viru Instituut abi

Rahvakalendri vanade tähtpäevade kõrvale on viimastel aastatel tulnud uute tähtpäevade tähistamise komme ka lasteaedadesse. Praegu otsime materjale isadepäeva tähistamise kohta.

Palume  saata lasteaias toimunud isadepäeva kohta nt päevakavu, ülevaateid isade päeva tähistamisest aegade jooksul, päevakava  kõikide tegevuste  kirjeldusega või siis sündmusel osalenud  isa kirjutist, fotosid jmt antud päeva puutuvad materjalid.  Kui on ülevaateid ilmunud selle päeva kohta ajalehes (ka muus meedias), siis palun ka viiteid selle kohta.

Kogutud materjali kasutatakse  Mall Hiiemäe koostatavas kogumikus, mis peaks trükki jõudma 2018. aastal.

Märkus: kui on veel mingeid uusi traditsiooniks kujunenud kalendriga seotud tähtpäeva tähistamisi, siis palun andke ka neist teada.

Samuti ootame teateid oma kodukohale iseloomuliku rahvakalendriga seonduva  taaselustatud vana traditsiooni (v.a jõulud, vastlad, jaanipäev, lihavõtted) tähistamiste kohta.

Palun materjalid saata meilile: marge@viruinstituut.ee  5. oktoobriks 2016. a või siis kokku leppida paberkandjal üleandmise võimalus tel 505 4319.

Tunnustati merejuttude noori autoreid

28. aprillil toimus Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis Kunderi Seltsi korraldatud õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistluse Merejutud” autorite austamispäev.

Võistlusele laekus 93 merejuttu, muinasjuttu ja luuletust, nende seast valis zürii 35 parimat. Juhan Kunderi Seltsi juhatus autasustas 30 õpilast.

Viiele õpilasele andis Viru Instituut oma eriauhinnad. Nendeks osutusid: Kunda Ühisgümnaasiumist 6. klassi õpilane Jette Helene Kasemaa (töö „Aastaring mere ääres“)  ja 7. klassi õpilane Janar Sädeme  (töö“ Minu meri“) , Kadrina keskkoolist 5. klassi õpilane Madli Nokkur (töö „Kuidas Läänemerel külalised käisid“ koos joonistusega), Rakvere reaalgümnaasiumi 3.klassi õpilane Rudolf Alpinis (töö „Võluveski“ koos joonistusega)   ja 4. klassi õpilane Maarit Puusik (töö „Vallimäe mereröövlite aare“).

Tööd olid huvitavalt seotud muinasjutuga või oma isiklike kogemustega merest ja merega.

Instituudi poolt pälvisid tunnustamist ka nende õpilaste juhendajad-õpetajad Tiiu Jalakas. Maarika Veski ja valve Pärn.

Vaata lisaks http://www.kunderiselts.eu/uritused/