Viis aastat Eesti Õpetaja Autähist

Haljala Kool, Haljala vald, Eesti Haridustöötajate Liit, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja Viru Instituut korraldavad Eesti Õpetaja Autähise 5.aastapäeva puhul ülevirumaalise kogemuskonverentsi „Õppides õpime“  Haljala rahvamajas 19.oktoobril kell 11.

Konverents erineb traditsioonilistest noorte õpetajate arutelu poolest. Konverentsi juhib noorõpetaja Martin Pent, väideldes kasvatusteadlase Rain Mikseriga.  Oma kogemustest rahvusvahelises koolis räägib õpetaja Terje Äkke. Noorte õpetajate kõrval saavad sõna sekka ka EHL esimees Reemo Voltri ja Forseliuse seltsi esindaja Toivo Ärtis.

Konverentsi teises pooles toimub mõttevahetus teemal“ Otsides oma juuri“ õpetaja Külli Heinla eestvedamisel.

Kodu-uurijad Tabani kõrtsis

9. septembril  said kokku koduuurijad ja huvilised Tabani puhketalus (endises kõrtsis) arutamaks Rakvere kihelkonna Tõrma, Karitsa ja Levala lugusid.

Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Mall Hiiemäe andis ülevaate Tõrma kandi suulisest pärimusest, selle talletamisest erinevates muuseumide arhiivides. Ta andis asjatundlikku nõu kodukoha küla ja  talude lugude kogumiseks. MTÜ Maadjas  esindaja Annika Michelson tutvustas aga Eesti vanu taimi, innustades neid ka oma aedades säilitama. Päeva tegi mitmekesisemaks just kohalikud koduloo huvilised Uno Inna ja Rein Tammik oma lugudega ning Lasila põhikooli õpilased Karoliina Kask ja Ingrid Udeküll uurimistööde esitamisega. Lepna raamatukogu direktor Silja Raudsepp tutvustas Tõrma, Karitsa ja Levala kandi lugusid kirjanduses ning andis raamatukogu lugu läbi aegade.

Osalejad said tutvuda raamatutega ja uurimistöödega selle piirkonna kohta, samuti ka Karitsa kooli kroonikatega.  Peale uute teadmiste saadi Virumaa kultuuriloo kohta ka asjatundjatelt ja kaaslastelt nõu koduuurimisega tegelemiseks.

Päev õnnestus Rakvere valla asutuste ja Tabani puhketalu koostöös instituudiga ning Virumaa pärimuskultuuriprogrammi ja Kultuurkapitali toel.

PEETER SCHNEIDER. MEES MÕNDAVEREST

Neeruti Selts ja Viru Instituut  kutsuvad
16. SEPTEMBRIL 2017 KELL 12
KADRINA RAHVAMAJAS TOIMUVALE ÜHISKONVERENTSILE

PEETER SCHNEIDER
MEES MÕNDAVEREST

tähistamaks Neeruti Seltsi 16. sünnipäeva.

Kavas:
•       Eesti Vabariigi Välisministeeriumi pressi- ja infoosakonna nõuniku Jüri Trei avab fotonäituse 100 aasta tagune eestlaste demonstratsioon Peterburis
•       Ajaloolase Ago Pajuri ettekanne 100 aastat tagasi Peterburis aset leidnud sündmustest
•       Koduuurija Hanno Tamme ettekanne ajaloosündmustest nii 100 kui ka 300 aastat tagasi
•       Neeruti Seltsi tegevustest seltsi juhatuse esimehe Tiiu Uusküla ettekanne
•       Kirjutiste väljapanek raamatukogu poolt

Kohvilaud

Osavõtt tasuta.
Päeva korraldust toetab Virumaa pärimuskultuuri programm.

Oma osavõtust palume teada anda  11. septembriks aadressil: marge@viruinstituut.ee

Valmis uus kogumik lasteaedadele

2015.aastal Viru Instituudi ja TLÜ Rakvere Kolledži korraldatud Virumaa kultuuriloo töölehtede konkursile laekus ligi poolsada töölehte 70 autorilt, neist 13  grupitöödena.

2016.a lõpus avalikustati Viru Instituudi kodulehel töölehtede kogumik“ Virumaal on vahva“, kuid sellest jäid mitmed tööd välja.  Nüüd sai valmis kogumiku teine osa esimesest kogumikust väljajäänud ja hiljem laekunud kuue lasteaia töödest.  Eriti tublilt Kohtla-Järve lasteaedadest.

Aitäh, õpetajad Mari-Liis Sirel, Ülle Sala, Helliki Tohva, Asta Erik ja Sirje Illopmägi (Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu), Merle Korsten, Helen Puusepp, Liivi Rudnev, Mall Trummar (Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju), Galina Chibina (Sillamäe lasteaed Päikseke); Sirje-Marju Valgemäe ja Lüüli Kübarsepp (Kohtla-Järve lasteaed Buratina); Svetlana Astahhova  (Narva lasteaed Põngerjas), Vinni lasteaed Tõruke õpetajad.

Kogumiku koostajad loodavad, et kogutud materjal ja käesoleva kogumiku töölehed leiavad kasutamist Virumaa haridusasutustes, saades neist uusi ideid oma töölehtede koostamiseks. Kogu täiendatakse ka edaspidi jooksvalt uute töölehtedega erinevatel teemadel.

Ootame ka edaspidi õpetajatelt ja teistelt Virumaa kultuuriloo huvilistelt kaastöid, et rikastada õppevara õpetamiseks ja õppimiseks.

Töölehtede koostamist aitas rahaliselt toetada Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuriprogramm.

Töölehtede kogumik on siin http://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/

 

Kutse pärandkultuuripäevale

Austatud Virumaa koduloouurijad, kultuurihoidjad ja teised huvilised
kutsume teid pärandkultuuripäevale
“Virumaa on virulaste hoida. Rakvere kihelkonna Tõrma, Karitsa ja Levala kandi lood“
9. septembril Tabani puhketalus (endises kõrtsihoones) algusega kell 12.

Esinevad: kohapärimusest Mall Hiiemäe (Eesti Rahvaluule Arhiiv), vanadest taimedest Annika Michelson (MTÜ Maadjas), kohalikud koduuurijad ja kogukondade esindajad.
Näitus raamatutest, fotodest ja muudest materjalidest.
Lõpetamine orienteeruvalt kell 15.30.
Päev on osalejatele tasuta.

Täpsustused ja eelnev registreerimine, sh ka transpordi vajadus Rakverest Tabani hiljemalt 4. septembril tel 505 4319 või marge@viruinstituut.ee


Tabani Puhketalu asub Rakverest viie või Väike-Maarjast 20 kilomeetri kaugusel, Rakvere-Tartu maantee ääres. Info http://www.tabanipuhketalu.ee/

[social_link type=”facebook_account” url=”https://www.facebook.com/viru.instituut.96″ target=”on” ]

Viru Instituut Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis

Viru Instituut osales esmakordselt külalisena Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis, mis toimus 4.-5. augusti Toilas.

Kaks päeva arutati suvekoolis “Heas seltskonnas” ühenduse liikmete, väliseesti seltside ja teiste külalistega Toila sadama kõrtsis teemal “ Mis annab seltsile elujõu” ja uusi koostööprojekte.  Toila Valla hariduse Seltsi juhatuse esimees Bruno Uustal tutvustas Toila seltsielu ja ajaloolane Ott Sandrak esines ettekandega ”Toila kui Ida-Viru põhjaranniku kultuuri-ja vaimukants” ning tegi ekskursiooni Toilas.

Instituudile oli kasulik tutvuda teiste kultuuriseltside tegevusega, saada infot ühisprojektide kohta ning uusi kontakte nii Eestis kui välismaal.

 Viru Instituut Rohu pargis perepäeval “Nutikad maanoored“

Rohu Park MTÜ eestvedamisel on tehtud suur töö looduskaitse alla kuuluva vana Rohu mõisa pargi korrastamisel ja külapäevade korraldamisel. 22. juulil oli juba 7. külapäev, kuid seekord suunatud noortele.

Külastajatele esines noorteband, kes andis edasi ka oma kogemustest õpetussõnu projektide elluviimisel. Nii lapsed kui eakamad võtsid aktiivselt osa seiklusmängust. Väiksematele lastele pakkus palju lustimist batuut. Päeva sisustasid nii töötoad, kohvikud kui kohaliku käsitöö müügikohad. Instituut tutvustas oma tegevusi noortele alates Virumaa kultuuriloo töölehtedest  regilauludeni.

Aitäh teile, Külli Seppa, Laine Paulus ja teised, kes panustasid päeva kordaminekusse.

Tore päev oli.

Tänud noortele koduuurijatele ja nende juhendajatele

Suur tänu noortele ja nende juhendajatele, laekunud on Virumaa noorte koduuurimistööde konkursile ligi 20 tööd õpilastelt alates 3.klassist erinevatest koolidest.

Kui kellelgi on veel mingitel asjaoludel töö saatmata, siis palume need vähemalt elektrooniliselt saata 13.juuniks. Paberkandjal saab kokkuleppel ka  hiljem esitada.

Kui teil on mingi takistus töö edastamisel ka selleks kuupäevaks, siis palun sellest teada anda, et teaksin arvestada tööde juhendajatele üleandmiseks.

Konkursi juhend on instituudi kodulehel http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss/.

Info ja tööde esitamine meilitsi  marge@viruinstituut.ee või marge.lepik.001@gmail.com .

Paberkandjal aga aadressil:

Haridus-ja sotsiaalosakond (tuba 4), Lääne-Viru Maavalitsus, F.R.Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

http://www.virumaa.info

Tore päev Viru-Nigula mail

http://www.virumaa.infoTeine Virumaa koduuurijate päev toimus Viru-Nigula kihelkonna mail. 2016.aastast on instituut võtnud koostööpartnerite soovitustel vabaühenduste kõrval suurema tähelepanu alla koduuurijad ja väikemuuseumid, korraldamaks koostöövõrgustiku arendamise eesmärgil erinevaid üritusi, sh koduuurijate päevi.

Tänu Ervins Veitsursile, Aivi  Parijõele ning Kertu Karusele sai kokku mitmekülgne kava usunditest, Jüri Parijõest ja Kunda tsemendimuuseumist.   Päev oli osaliste arvates väga õnnestunud peale ilusa ilma just erinevate teemade valiku ning giidide suurepärase esitluse tõttu. Paljusid, kes olid varem käinud Viru-Nigula mail, üllatasid mitmed lood est, Maarja kabelist, Viru-Nigula kirikust, Kunda külaseltsi tegemistest, Siberi külast, Jüri Parijõega seotud paikadest ja Parijõgede praegustest ettevõtmistest. Tutvuti Lammasmäe külastuskeskuse ja Kunda  tsemendimuuseumiga, vaadati Kunda jõe kanjonit ja hüdroelektrijaama.

Aivi Parijõgi andis ka koduülesandeks tutvuda Jüri Parijõe raamatu „Alutaguse metsades“, mille ilmumisest möödub tänavu 80 aastat (https://et.wikisource.org/wiki/Alutaguse_metsades)

 

Viru-Nigula kihelkonna koduuurijate päeva õnnestumine aitab kaasa ka järgmiste samalaadsete päevade korraldamiseks teiste kihelkondade näitel ja tihedab kontakte huviliste seas.

Koduuurijate päevade korraldust toetavad nii Rahvakultuuri Keskus kui Kultuurkapital.

Ilmus artiklite kogumik „Virumaa rahvakultuur“ hüperajakirjas „Mäetagused“

Viru Instituut kogus materjale uue Virumaa koguteose jaoks aastatel 2011-2013 rahvakultuuriga seonduvatest artiklitest pani  kogumiku kokku Mall Hiiemäe. Paraku  rahaliste vahendite nappuse tõttu ei õnnestunud seda raamatuna avaldada kuni 2015.aastani. Viru Instituut ja Eesti Rahvaluule Arhiiv leppisid kokku, et materjalid koos uuendatud artiklitega avaldatakse  Eesti Kirjandusmuuseumi folklooriajakirjas“ Mäetagused“.

Nüüdseks on Virumaa rahvakultuuri alased artiklid avaldatud numbris 66 ja sellel tuleb lisa veel augustis nr 67 näol.

Ajakirjaga saab tutvuda http://www.folklore.ee/tagused/nr66/

Kogutud materjalid pakuvad teavet nii erialateadlastele kui ka õppe-ja allikmaterjalina kultuuri-ja haridustöötajatele, kõigile huvilistele.

Head tutvumist Virumaa rahvakultuuriga!