Tapa muuseumipäev

Olete oodatud muuseumipäevale

12. märtsil   

kell 12.00 Tapa muuseumi (1. Mai pst 34)

Tutvumine muuseumiga.

 

Kell 13 Tapa Kultuurikojas (Kesk tn 4):

  • Digitaliseerimine ja museaalide säilitamine Tapa muusemis. Tiina Paas
  • Koduloouurimine, sh mälestiste kaardistamine Tapa vallas. Indrek Jurtšenko
  • Jäneda muuseumi tegevusest. Georgi Särekanno
  • Kodukoha lugude jäädvustamisest Saksi raamatukogus. Sirje Võsa
  • Pärandkultuuri toimetused Tapa gümnaasiumi algklassides ja kultuuripärand kooli  muuseuminurgakeses. Elle Kivisoo

Kestvus 4,5 tundi.

Päev on osalejatele tasuta.

Päeva korraldamist toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Vajadusel organiseeritakse osalejatele Rakverest Tapale ja tagasi ühistranspordi. Muuseumipäevale ja transpordile registreerida hiljemalt  6.märtsil  marge@viruinstituut.ee